Gospodarstvo

Izgradnja novog kanalizacijskog kolektora između naselja Završje i Novo Selo

08-03-2024 • 09:03
Rva
Predviđena je izgradnja i preljevnog cjevovoda za rasterećenje kod velikih oborina koji omogućuje da se višak vode prelije u Novljanski potok.

Dana 27. veljače 2024. započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora između naselja Završje i Novog Selo u duljini od 352 m. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 66.037,10 EUR, a izvodi ih tvrtka Niskogradnja Jurčak d.o.o. iz Požege. Kolektor je profila PVC DN 400. Predviđena je izgradnja i preljevnog cjevovoda za rasterećenje kod velikih oborina koji omogućuje da se višak vode prelije u Novljanski potok.

Preljev je predviđen zbog havarijskih razloga i ulaska velikih količina oborinskih voda u sustav prilikom dugotrajnih i intenzivnih kiša, a postojeći kolektor ne zadovoljava svojim karakteristikama i povećanim opterećenjem novim priključcima.

Ovim projektom predviđeno je i uređenje korita Novljanskog potoka betonskom oblogom na mjestu prolaska kolektora ispod vodotoka te ispod preljevnog kolektora. Radove financiraju Hrvatske vode i Tekija d.o.o iz sredstva razvoja odvodnje grada Požege. Planirani završetak radova je u svibnju ove godine.

Izvor: Grad Požega/Tekija d.o.o.