Gospodarstvo

Porast pleterničkog turizma u 2022. godini za 40 posto u odnosu na 2019. godinu

11-01-2023 • 07:25
Rva
Porast pleterničkog turizma u 2022. godini za 40 posto u odnosu na 2019. godinu.

Kraj godine je vrijeme za rezime u svim granama pa tako i u turističkom sektoru koji nakon dvije pandemijske godine ponovno ima referentne brojke koje pokazuju rast kako dolazaka tako i noćenja u Pleternici. Zadnja ne pandemijska godina čije vrijednosti se mogu promatrati je bila 2019. kada je u Pleternici registrirano 1847 noćenja, od toga 1085 stranih i 762 domaća turista dok je iste godine bilo i 843 dolaska, 411 stranih te 432 domaća turista.

Statistički podatci nakon 3. kvartala dali su naslutiti kako će ovo u cijelosti biti odlična godina za turizam u Pleternici pa je tako rasla nakon 3. kvartala rastao broj noćenja i dolazaka u posljednjem 4. kvartalu. U brojkama na kraju 2022. godine to izgleda ovako ukupno dolazaka je bilo 1217, dok je noćenja bilo čak 2586 od čega 1435 domaći i 1151 strani turist. Podvučemo li crtu pod obje godine dolasci u 2022. su uvećani za 44 posto, a noćenja za 40 posto u odnosu na 2019. godinu, poručili su iz Grada Pleternice.