Gospodarstvo

Broj noćenja u županiji: „Bilježimo konstantan porast, ali nam je potražnja još uvijek veća od ponude“

29-11-2023 • 08:25
Rva
Održana je 12. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, na kojoj je između ostalog istaknuto kako do sada bilježimo rast od 6% u odnosu na proteklu godinu kad su u pitanju noćenja.

S dvanaeste održane sjednice, Turističko vijeće Turističke zajednice Požeško-slavonske županije na usvajanje Županijskoj skupštini uputilo je studiju „Strateški i operativni plan razvoja održivog turizma Požeško-slavonske županije do 2030. godine“.

„Radi se o strateškom dokumentu koji je u potpunosti usklađen s nacionalnom Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine i s potencijalima koji su prisutni na području Požeško-slavonske županije. Nositelj izrade je Institut za turizam i u prvom redu izrada je bazirana na terenskom istraživanju. Studija sadrži sve glavne strateške projekte razvoja te su kroz dvije radionice s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, razvojnih agencija, turističkih zajednica i pružateljima turističkih usluga, u studiju uključeni stavovi kako javnog tako i privatnog turističkog sektora.“ – istaknula je Maja Jakobović, direktorica Turističke zajednice Požeško-slavonske županije.

Jakobović je članovima vijeća podnijela Izvješće o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i direktorice za razdoblje od 6. ožujka do 27. studenog 2023. godine, nakon čega i statistiku o broju dolazaka i broju noćenja na području županije.

„Na području županije od 2015. godine bilježimo konstantan porast kreveta, ali isto tako potražnja nam je još uvijek veća od ponude i imperativ je na okrupnjivanju odnosno na smještajnim jedinicama koje su spremne prihvatiti veće grupe turista. Što se tiče broja noćenja, godina nam još nije gotova, pred nama i advent, ali istaknut ću kako do sada bilježimo rast od 6% u odnosu na proteklu godinu.“ – istaknula je Jakobović.

Predsjednica Turističkog vijeća i požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako je konstantan rast koji se bilježi, dokaz pravilnog usmjeravanja turističkih resursa na području županije.

„Za pozitivne trendove dolazaka i noćenja u prvom redu zahvaljujem se vama i svim ostalim dionicima koji svojim radom stvarate sadržaj interesantan posjetiteljima i koji činite sve da se vrate ponovno. U Kontinentalnoj Hrvatskoj imamo velike potencijale, samo nam treba malo hrabrosti, a vi tu hrabrost pokazujete. Posljednjih godina uhvatili smo smjer djelovanja, nakon donošenja Strateškog i operativnog plana razvoja održivog turizma do 2030. godine taj će smjer biti još precizniji i vjerujem kako zajednički možemo ići dalje prema još većem rastu.“ – istaknula je županica Jozić.

Na dnevnom redu sjednice usvojen je i Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Programa rada za 2023.g. Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.g. Turističke zajednice Požeško-slavonske županije sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Prijedlog Odluke o donošenju Programa rada za 2024.g. Turističke zajednice Požeško-slavonske županije te Prijedlog Odluke o donošenju Financijskog plana za 2024.g. Turističke zajednice Požeško-slavonske županije sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Izvor: pszupanija.hr