Politika

Baška bi trebala biti spremna za ljeto

20-03-2023 • 09:17
Rva
Pokrenuta je javna nabava za opremanje objekta

Grad Požega objavio je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti „Unutarnje opremanje objekta odmaralište u Baškoj“.

Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 214.145 eura bez PDV-a, a po grupama nabave za opremanje objekta u Baški procjena je 43.605 eura, te za tehnološku opremu za kuhinju 170.540 eura.

Rok za dostavu ponuda je 7.4.2023. godine do 10 sati, kad će i započeti javno otvaranje ponuda. Ugovor bi trebao biti potpisan u roku od 15 dana po izvršnosti odluke o odabiru, a rok isporuke robe je 30 dana od sklapanja ugovora. Ako se javna nabava ne zakomplicira žalbama, objekt u Baški trebao bi dočekati prve goste u lipnju.

Baška je bila aktualna tema prošle godine, kad je na pitanje vijećnika Mitra Obradovića (SDP) gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege najavio da će Bašku vjerojatno tijekom sezone koristiti škole, a u pred i post sezoni umirovljenici.