Uncategorized

Tekija obavještava o obvezi priključenju na vodoopskrbu i odvodnju

12-07-2022 • 13:05
Rva
Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina)

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava vlasnike odnosno zakonite posjednike građevina, da ukoliko do sada nisu priključili svoju građevinu (nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imaju zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju), odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu. Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina).

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje podnosi se Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1. Obrazac Zahtjeva nalazi se i na web stranici https://tekija.hr/informacije/postupak-prikljucenja

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje potrebni su sljedeći dokumenti (neslužbene preslike):

1. Građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine.
2. Izvod iz katastarskog plana katastarske čestice na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu. (ne stariji od 6 mjeseci)
3. Izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci).

Prilikom podnošenja Zahtjeva potrebno je, na blagajni TEKIJA d.o.o, izvršiti uplatu u iznosu od 187,50 kuna za trošak izlaska na teren zbog utvrđivanja načina i uvjeta priključenja i izdavanje suglasnosti.

Po podnesenom Zahtjevu TEKIJA d.o.o. će u roku od najduže 30 dana izdati suglasnost i dostaviti je poštom na kućnu adresu, kako bi se mogao zaključiti ugovor o priključenju kojim se regulira priključenje na mrežu i trošak priključka.

– Pozivamo Vas kao vlasnika nekretnine da ispunite svoju zakonsku obvezu da se priključite na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u roku od jedne (1) godine od dana zaprimanja ove obavijesti, a sve kako ne došlo do poduzimanja daljnjih pravnih radnji sukladno prekršajnim odredbama određene člankom 83. stavak 1. točka 22. i 23. Zakona o vodnim uslugama. Za detaljnije informacije, možete nas kontaktirati na telefon 034/312-473, Stjepan Vukušić, mail: . ili na 034/ 312-467, Marica Vincer. – poručuju iz Tekije d.o.o.