Kultura

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava

09-03-2022 • 07:27
Seminar će biti održan 19. i 20. 3.  u Požegi u suradnji s Tamburaškim orkestrom Glazbene škole Požega, a pod vodstvom Saše Botičkog.

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava biti će održan 19. i 20. 3. 2022. Požegi u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i u suradnji s Tamburaškim orkestrom Glazbene škole Požega, a pod vodstvom Saše Botičkog.

Seminar je namijenjen svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru.

TEME SEMINARA

Teme Seminara su Metodika rada, osnove notnog pisanja tamburaške partiture u računalnom programu Sibelius, sviranje u tamburaškom orkestru i usavršavanje tehnike sviranja tambura, uvod u dirigiranje i individualna priprema voditelja, literatura.

Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti prijavnicu i poslati email na glazba@hrsk.hr najkasnije do 16.3.2022.

Za sve članice Hrvatskog sabora kulture, koje su podmirile članarinu za tekuću godinu, i njihove članove seminar je BESPLATAN.
Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 16.3.2022. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.

Voditelj Seminara je požežanin Saša Botički

Osnovnu glazbenu školu završava u Požegi, Srednju glazbenu školu „Franjo Kuhač“ u Osijeku završava 1998. godine. Na Studiju Glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2003. godine, a studij Tamburaško umijeće na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku završava 2019. godine. Tijekom studija, od 2017. do 2019. godine, bio je Asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za predmet Sviranje tambura.

Od 2001. godine radi u Glazbenoj školi Požega kao nastavnik tambura i tamburaškog orkestra.

Za vrijeme radnog staža, kao pedagog redovito se usavršava na stručnim vijećima nastavnika tambure u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na seminarima za nastavnike tambura u organizaciji Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.

Autor je priručnika Ljestvice za E – bisernicu i A – brač te je jedan od uređivača nekoliko zbirki nota i etida u izdanju Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. Od 2006. do 2015. god. član je Hrvatskog tamburaškog orkestra gdje nastupa na svim koncertima. Za vrijeme svog školovanja u Osijeku pohađa Tamburašku školu Batorek gdje svira dugi niz godina. Bio je jedan od predavača na Ljetnim tamburaškim kampovima u Banja Luci i Studenki.

2018. napreduje u zvanje profesora mentora, a kako je često sudionik tamburaških natjecanja za svoj uspjeh u radu s učenicima nekoliko je puta dobio priznanje od Agencije za odgoj i obrazovanje.

Više o Seminaru možete pronaći na stranici Hrvatskog sabora kulture