Društvo

Savjet mladih Grada Požege nastavlja niz zanimljivih aktivnosti

13-07-2022 • 13:12
Rva
Više o samom radu Savjeta mladih i budućim planovima rekao je današnji gost emisije „Jutro s Matkom“, predsjednik Savjeta Luka Hećimović.

Savjet mladih Grada Požege sve je više aktivan kad su u pitanju manifestacije namijenjene mlađoj populaciji. Nakon uspješne norijade, partija za otvorenje Gradskih bazena, pub kviza i mnogo toga, još aktivnosti nas očekuje tijekom ljetnih mjeseci. Više o samom radu Savjeta mladih i budućim planovima rekao je današnji gost emisije „Jutro s Matkom“, predsjednik Savjeta Luka Hećimović.

Za početak, što je Savjet mladih i kojim aktivnostima se sve bavite vi kao članovi?

„Savjet mladih Grada Požege savjetodavno je tijelo Grada Požege koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Požegi. Osnovan je s ciljem sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici.“

„U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.“

„Važno je naglasiti da Savjet mladih potiče informiranje o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja. Savjet mladih Grada Požege donosi svoj Program rada te potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te se sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.“ – rekao je Luka.

Koje su to aktivnosti koje ste proveli od svog konstituiranja?

„Prethodne aktivnosti Savjeta mladih smo uz podršku članova i njihovih zamjenika uspjeli uspješno provesti. Raznovrsnim programom pokušavamo uključivati što više mladih u rad sa Savjetom mladih. Ovu godinu u novom sastavu smo počeli s humanitarnim Pub Quizom zajedno u suradnji s Udrugom „Mali Princ“, te smo uz donacije, kotizaciju i uplate prikupili određeni iznos namijenjen za tu udrugu. Kvizovi su trenutno jedni od zabavnijih formi druženja, a i istraživanje vlastitog znanja. S obzirom na odaziv potrudit ćemo se da nam sama organizacija Pub Quizova postane praksa.“

„Nakon kviza dolazio nam je Uskrs, gdje smo zajedno u suradnji sa županijskim Savjetom mladih sudjelovali u dječjoj radionici u vrtiću Cvjetna Livada. Radilo se o bojanju pisanica i izradi čestitki. Tu bi se puno zahvalio ravnateljici i odgajateljicama na srdačnoj dobrodošlici i suradnji. Na samoj podijeli uspjeli smo razgovarati s brojnim mladima slušali njihove prijedloge za daljnji rad.“

„Nakon 2 godine stanke zbog epidemiološke situacije nije se mogla organizirati Norijada gdje bi se kao i dosad prije u samu organizaciju uključio nas savjet kako bi se i našim maturantima osigurao oblik zabave nakon završetka škole. Kako bi produbili suradnju zajedno smo organizirali Norijadu još jednom sa županijskim Savjetom te imamo još puno planiranih aktivnosti kroz ovaj mandat. Imali smo izbore za najbolju majicu te smo za istu imali spremnu nagradu. Norijada je prošla uspješno bez incidenata i uz pozitivne komentare. To nas motivira i da iduće dvije godine budemo organizator samog događaja.“

Aktivnosti se nastavljaju i tijekom ljeta, Savjet je organizator ili suorganizator u više aktivnosti koje su se u Požegi održali u posljednjih mjesec dana. O čemu se tu sve radilo?

„Tako je 3. lipnja smo uz Grad Požegu, Turističku zajednicu Grada Požege, Požeški športski savez i caffe bar Sportivo sudjelovali u organizaciji otvaranja bazena. Program je sadržavao nastupe plesnih studija, sportski turnir u košarci i odbojci, nastup Tamburaškog sastava Bisernica, noćno kupanje uz DJ-a Robija.

„Naša posljednja aktivnost je bila 1. Ženski malonogometni turnir koji se održavao na Sportsko-rekreacijskom centru u Požegi. Ovim putem bi se zahvalio Turističkoj zajednici Grada Požege i Ženskom nogometnom klubu Slavonija Požega na provođenju ove aktivnosti. Tu smo pokazali da mladi mogu surađivati i organizirati zajedno, a i sam sportski program je bitna stavka u ovom gradu i nastavit ćemo promovirati aktivnosti sportskog karaktera kako bismo mlade potaknuli na bavljenje sportom.

„Mladi su sve vise u zatvorenim prostorima i samim organiziranjem sportskih događaja pokušali bi mlade okrenuti sportu.“

„Naši članovi uključili su se kao volonteri i u organizaciji Požega Urban festa koji je održan 1. srpnja na Atletskom stadionu, a podržali smo i uključili su organizaciju Aurea Xtremea održanog od 1. do 3. srpnja na Skate parku u Požegi u organizaciji Kulturnog centra mladih.“ – dodao je Luka.

Što nas sve očekuje do kraja ljeta?

„Buduće aktivnosti nas već čekaju ove subote gdje zajedno s Turističkom zajednicom Grada Požege imamo projekciju crtica za djecu u Lounge Baru Linsolito s početkom u 20,30 sati, te nas isto tako čeka projekcija crtića 22. srpnja u caffe bar Sportivu na rekreaciji.“

„Jedno od većih događanja sto ćemo imati je i završetak škole plivanja 5. kolovoza na gradskim bazenima Grada Požege gdje ćemo imati zanimljive igre na vodi za djecu i obitelji uz osigurane vrijedne nagrade.“

Budući da je vaš rad dobrim dijelom posvećen upravo učenicima, što nam donosi početak nove školske godine?

„Savjet mladih u suradnji s Vijećem učenika Požeško-slavonske županije sudjelovat će u obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca koji će se održati 17.11. Za taj dan predviđena su brojna događanja koja će se odvijati u dvorani Glazbene srednje škole. Sudjelovat će srednje škole s debatnim aktivnostima, dramske skupine te je također zamišljen koncert učenika Glazbene srednje škole.“

„Provodit ćemo edukacije učenika, studenata, članova savjeta mladih te ostalih zainteresiranih skupina. Edukacije će biti od iznimne važnosti za mlade. Planiraju se predavanja o EU fondovima, euro u RH, samozapošljavanju mladih, tribina o zaštiti okoliša te ostale bitne i važne teme za mlade.“ – rekao je Luka Hećimović.

Kako se najlakše svi zainteresirani mogu informirati o vašim aktivnostima?

„Kontinuirano obavještavamo mlade i svu zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima putem sredstava komunikacije – Facebook stranica, službena e-pošta , lokalnih medija. Naše objave i aktivnosti prenose i ostale ustanove i udruge i vjerujem da su naše aktivnosti upravo zbog toga sve prepoznatljive, a naša događanja sve bolje posjećena.“

“Rezultati istraživanja društvenog položaja, problema i potreba mladih u Hrvatskoj pokazali su da oni u osnovi dijele sudbinu svoje generacije. To prije svega znači da žive i sazrijevaju u društvu u kojem je započelo razdoblje demokratske konsolidacije, ali ne i potrebnog tempa gospodarskog rasta i razvoja. Otuda mladi u Požeštini, kao integralnom dijelu Hrvatske, odrastaju u društvenom okruženju koje još uvijek nudi nešto više rizika i nesigurnosti nego šanse i perspektivu za bolju sadašnjost i budućnost. Na takvu situaciju mladi odgovaraju povlačenjem u privatnost i distanciranjem od gotovo svih oblika javnoga angažmana. To je upravo ono na što želimo utjecati i svojim aktivnostima nastojati promijeniti.” – rekao je za kraj Luka Hećimović.

Cijeli razgovor poslušajte na našem Mixcloud-u.