Politika

Gradsko vijeće: Imenovana v.d. ravnateljica muzeja, Požega i Makarska postat će gradovi prijatelji

15-09-2022 • 18:41
Rva
Gradsko vijeće: Imenovana v.d. ravnateljica muzeja, Požega i Makarska postat će gradovi prijatelji

Gradsko vijeće Grada Požege je na današnjoj sjednici prihvatilo sve predložene točke dnevnog reda. Od istaknutijih točaka recimo da je Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske, o čemu smo pisali prije nekoliko dana. Gradsko vijeće Grada Makarske krajem kolovoza dalo je suglasnost za sklapanje ovog Sporazuma, a nakon što to učinilo i Gradsko vijeće Grada Požege, stekli su se uvjeti za potpisivanje Sporazuma od strane gradonačelnika Makarske dr.sc. Zorana Paunovića i gradonačelnika Požege dr.sc. Željka Glavića.

Za v.d. ravnateljicu Gradskog muzeja Požega Gradsko vijeće je potvrdilo Lidiju Španiček, muzejsku savjetnicu u istom muzeju, počevši od ponedjeljka 19. rujna, nakon što istekne mandat aktualnoj ravnateljici Mireli Pavličić Hein.

Nakon kraće rasprave usvojeni su Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2022. godinu, zatim izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine, te javnim potrebama u predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalim udrugama i društvima građana.

Sve usvojene točke dnevnog reda i materijale možete pogledati OVDJE.