Politika

Grad Požega odlučio produžiti mogućnost umanjenja rate za djecu u (samo)izolaciji

31-01-2022 • 14:42
Rva
Kako stoji u odgovoru, zbog još uvijek loše epidemiološke situacije, u dogovoru s osnivačem, produljeno je vrijeme primjene Odluke od 29. rujna 2020. godine do daljnjega

Nakon tvrdnji nekolicine roditelja čija djeca su smještena u Dječji vrtić Požega da više nemaju mogućnost platiti samo 50% mjesečne rate ako njihovo dijete nije bilo u mogućnosti pohađati vrtić iz razloga samoizolacije ili izolacije, poslali smo upit osnivaču Gradu Požegi.

Ukratko, u odgovoru stoji da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega 25. studenog 2021. godine zaista donijelo odluku da se Pravilnik iz 2020. koji je predviđao mogućnost umanjenja mjesečne rate ako je dijete bilo u izolaciji ili samoizolaciji stavi van snage.

No, kako dalje stoji u odgovoru „zbog još uvijek loše epidemiološke situacije, u dogovoru s osnivačem, produljeno je vrijeme primjene Odluke od 29. rujna 2020. godine do daljnjega“. Je li do situacije da nastave s primjenom stare odluke došlo zbog objektivno znatno pogoršane epidemiološke situacije i jesu li u tome doprinijela negodovanja roditelja u ovom trenutku manje je važno.

Važan je zaključak: roditelji, i dalje imate pravo na umanjenje mjesečnog iznosa od 50%.

Odgovor na upit iz Grada Požege s pojašnjenjem prenosimo u cijelosti:


U cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja Grad Požega podupire rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih vrtića, kao i Dječjeg vrtića Požega kojemu je osnivač. Od 2008. godine puna cijena redovnog programa koji se provodi u Dječjim vrtićima Požega iznosi 1.500,00 kn i ista se posljednjih 14 godina nije mijenjala unatoč brojnim valovima poskupljenja s kojima su naši sugrađani bili suočeni, a zbog kojih je umnogome porastao i potreban iznos izdvajanja Grada za potrebe Dječjeg vrtića. Mjesečna cijena za sve roditelje, korisnike usluge koji imaju stalno prebivalište na području Grada Požege iznosi 500.00 kuna, mjesečna cijena Montessori program koji se provodi vrtićima Požega za roditelje korisnike usluge koji imaju stalno prebivalište na području Grada Požege iznosi 600,00 kn, a za djecu s poteškoćama 500,00 kuna. Razliku do pune cijene programa snosi Grad Požega. Grad Požega od rujna 2012. godine provodi program sufinanciranja smještaja djece u privatnim predškolskim i u Dječjim ustanovama na području Grada Požege. Udjel Grada u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe koji se provode u predškolskim ustanovama od 2012. do 2014. godine iznosio je mjesečno 500,00 kuna po djetetu, dok razliku do visine ukupne cijene koštanja smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi snosi roditelj. Godine 2014. udjel Grada podignut je na 600,00 kuna mjesečno, dok sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Požege od 17. prosinca 2021. godine, s ciljem da se ne povećava cijena koju plaćaju roditelji, iznosi 800,00 kuna po djetetu. Dana 29. rujna 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega donijelo je Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Požega kojom su roditelji, odnosno skrbnici djeteta bili oslobođeni plaćanja 50 % od iznosa kojim roditelj, odnosno skrbnik, sufinancira boravak za jedan mjesec u kojem je dijete bilo u mjeri izolacije i samoizolacije zbog COVID-19. Odlukom Upravnog vijeća od 25. studenog 2021. godine gore navedena Odluka stavljena je izvan snage, no zbog još uvijek loše epidemiološke situacije, u dogovoru s osnivačem, produljeno je vrijeme primjene Odluke od 29. rujna 2020. godine do daljnjega.