Politika

4. sjednica Županijske skupštine

16-11-2021 • 10:58
Tena Protić
Na sjednici su vijećnici većinom glasova ili jednoglasno usvojili 15 točaka  dnevnog reda koje su obuhvatile, među ostalim, polugodišnje izvještaje o izvršenju ovogodišnjeg proračuna Požeško-slavonske županije

Održana je 4. sjednica Županijske skupštine, u Gradskom kazalištu Požega zbog epidemioloških mjera, a nazočni su bili 21 vijećnik. Na dužnost nove vijećnice iz redova pripadnika nacionalnih manjina prisegnula je Milica Miljanić.

Na aktualnom satu postavljeno je nekoliko pitanja županici Antoniji Jozić, SDP-ov vijećnik Luka Samardžija postavio je pitanje kada se može očekivati prijedlog proračuna, na što je županica odgovorila da će biti završen i objavljen na stranici Županije, a zatim će biti upućen na javnu raspravu.

Drugo pitanje upućeno županici bilo je za budućnost Veleučilišta u Požegi, a postavio ga je nezavisni vijećnik Vladimir Milković. Veleučilište u Požegi bit će pripojeno Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Također je postavio pitanje vezano za veleučilišni Nastavni objekt kod Vetova  i hoće li biti prodan.

„Veleučilište u Požegi pravno će pripojiti Fakultetu turizma i ruralnog razvoja ovdje u Požegi, a Fakultet postaje sastavnica Sveučilišta u Osijeku i zadržava u potpunosti svoju pravnu osobnost, te ostaje u Požegi.“ – odgovorila je županica, kao i da nastavni objekt kod Vetova neće biti prodan, te da su objekt i vinogradi u vlasništvu Veleučilišta kojemu će  trebati za provođenje nastave.

Treće pitanje vijećnika Milkovića odnosilo se na Pitanje o tome što Požeško-slavonska županija poduzima da ne dođe do zatvaranja poduzeća „Orljava“.

„Mislim da svi imamo informaciju da je „Orljava“ u stečaju i da se u ovom trenutku traži strateški partner koji bi na neki način nastavio poslovanje i djelatnost u Gradu Požegi. Bila sam uključena u dio razgovora s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, posebice kad su bili razgovori o strateškom partneru,  a traži se model kojim će se pristupiti. – rekla je županica

Ministar Horvat boravio je u Požegi dva puta, jedanput smo zajedno bili u „Orljavi“ s tadašnjim direktorom i predstavnicama sindikata. Nakon toga sastanka radnicama su isplaćene tri zaostale plaće, a tada je dogovoreno da će djelatnicama biti isplaćene otpremnine. Posljednja informacija koju imam jest da su bila dva strateška partnera zainteresirana za nastavak proizvodnje, najvjerojatnije po modelu da zaposle djelatnice „Orljave“ koje su radile, i da nastave proizvodnju s tvrtkama s kojima su formalno radili, a da se pitanje njene prezaduženosti, i svega onog što iz toga proizlazi, rješava putem stečaja koji je pokrenut.“- zaključila je županica Jozić.

Na sjednici su vijećnici većinom glasova ili jednoglasno usvojili 15 točaka  dnevnog reda koje su obuhvatile, među ostalim, polugodišnje izvještaje o izvršenju ovogodišnjeg proračuna Požeško-slavonske županije, o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine.

Ostale točke dnevnog reda odnosile su se na  prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini za razdoblje od 18.lipnja do 31. prosinca 2021. godine, strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2025. , prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodi u poslovnim knjigama Županije u poslovne knjige Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica.

Vijećnici su usvojili i prijedloge Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Lipik-Pakrac, o produljenju važenja Strategije razvoja ljudskih potencijala od 2016. do 2020. na 2021. godinu, o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene,  osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za zaštitu i spašavanje, te o stipendiji Požeško-slavonske županije i  stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Završne točke dnevnog reda obuhvatile su prijedloge zaključaka o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Osnovne škole  Stjepana Radića u Čaglinu o prodaji k.č. br. 296 u k. o. Latinovac, o utvrđivanju prijedloga izmjene Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) za područje Požeško-slavonske županije, te na prijedlog Rješenja o imenovanju članova/članica povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na županijskom području.

Vijećnik  Luka Samardžija postavio je pitanja zašto se ne stipendiraju studenti koji odlaze studirati u zemlje Europske unije, te zašto samo studenti izvan mjesta prebivališta. Vijećnik Vladimir Milković ukazao je na problem kašnjenja odluke o stipendijama jer je studijska godina već započela, a novac je potreban  ljudima slabijeg imovinskog stanja. Županica Jozić istaknula kako su županijske stipendije među nižima, a prvo treba pričekati i vidjeti tko će dobiti izdašniju stipendiju od Ministarstva, te da će prijedlog vijećnika Samardžije uzeti u obzir.