Politika

Županijska skupština Požeško-slavonske županije održala svoju 18. sjednicu

19-06-2024 • 14:12
Rva
Županijska skupština Požeško-slavonske županije održala je svoju 18. sjednicu na kojoj se našlo 18 točaka Dnevnog reda.

Županijska skupština Požeško-slavonske županije održala je svoju 18. sjednicu na kojoj se našlo 18 točaka Dnevnog reda. Uz predsjednika Županijske skupštine Vinka Kasanu, većinu točaka ispred predlagatelja objasnio je zamjenik županice Ferdinand Troha. Županica Antonija Jozić nije nazočila 18. Županijskoj skupštini, a time je i aktualni sat trajao mnogo kraće, čak cijele dvije minute.

Tijekom aktualnog sata iz pitanja vijećnika Vladimira Milkovića doznali smo da će radovi na prometnici Frkljevci-Bilice trajati do srpnja.

„Grad Pleternica nije ugovaratelj i naručitelj radova nego su to Hrvatske ceste, ali prema zadnjim informacijama koje nam redovito šalju – rok je produžen do srpnja. Nadamo se da će tada i biti gotovo.“ -rekla je Marija Šarić, vijećnica u Županijskoj skupštini i gradonačelnica Grada Pleternice.

Među ostalim, vijećnici su prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2023. godinu, kao i Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Požeško-slavonske županije za 2022. godinu u kojemu je Državni ured za reviziju o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja izrazio bezuvjetna mišljenja.

Također je prihvaćena i Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja za školsku godinu 2024./2025. na području Požeško-slavonske županije kojom je stipendija zaokružena na 70,00 eura, a koji je do sada iznosio 66,36 eura, nekadašnjih 500,00 kuna po učeniku.

„Strukturu stipendiranja ste dobili kroz proteklih pet godina i iz nje je vidljivo da smo stipendirali 292 učenika u iznosu od 196.247,76 eura. Ono što ovdje treba istaknuti, a što u materijalima niste dobili, u međuvremenu smo dobili i suglasnost za zanimanje Agroprocesni tehničar u programu Poljoprivredno-prehrambene škole. Od ove godine eksperimentalno se upisuju, pa kod donošenja ove Odluke molim da se i to uvrsti. Sama odluka o stipendiranju učenika poljoprivredno-prehrambenih zanimanja, a u svjetlu namjere da razvijemo naš Centar kompetentnosti je svako poticajna.“ – rekao je zamjenik županice Ferdinand Troha.

Vijećnici su usvojili i Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2023. godinu, Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2024. godinu, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene statuta Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, kao i Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije.

Prihvaćen je i Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva bez naknade na nekretnini ambulante Doma zdravlja Požeško-slavonske županije te Prijedlozi zaključka o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica, Ekonomske škole Požega, Srednje škole Pakrac, Obrtničke škole Požega, Tehničke škole Požega te Poljoprivredno-prehrambene škole Požega.

Cijeli dnevni red 18. sjednice Županijske skupštine Požeško-slavonske županije dostupan je ovdje.