Društvo

Želiš postati policajac? Prijavi se!

09-04-2024 • 07:53
Rva
Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 500 polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i policajka

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je dva natječaja – Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini i Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini.

Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 500 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i policajka u 2024./2025. godini. Program će započeti najranije 7. listopada 2024. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
  • nemaju navršenih 28 godina života na dan 7. listopada 2024. godine,
  • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
  • ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
  • osobno su dostojni za obavljanje policijske službe,
  • nisu članovi političke stranke.

Kandidati koji prijavu podnose putem sustava e-Građani, obrazac prijave na natječaj popunjavaju putem prijave na sustavu e-Građani. U ime maloljetnih kandidata/kandidatkinja prijavu na natječaj podnose putem sustava e-Građani njihovi roditelji/zakonski zastupnici.

Rok za podnošenje prijava je od 8. travnja do 23. kolovoza 2024. godine

Kandidati koji prijavu podnose putem pošte, dužni su priložiti i popunjeni obrazac prijave koji se nalazi na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. Više informacija o natječaju pronađite ovdje.

Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 150 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2024./2025.

Natječaj je otvoren od 8. travnja 2024. do 1. kolovoza 2024. godine.

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2024./2025. mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa. Više informacija o natječaju pronađite ovdje.