Politika

Započinje revitalizacija povijesne gradske jezgre u Požegi

11-04-2024 • 13:37
Rva
U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih investicija koje se odvijaju na području grada Požege stoga smo pozvali u goste pročelnicu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Jelenu Vidović te predstavnika Lokalne razvojne agencije Požega, Darka Fridla.

U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih investicija koje se odvijaju na području grada Požege stoga smo pozvali u goste pročelnicu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, Jelenu Vidović te predstavnika Lokalne razvojne agencije Požega, Darka Fridla.

U zadnje vrijeme mnogo se priča o projektu Revitalizacije povijesne gradske jezgre. Molim vas da naše slušatelje pobliže upoznate s istim. O čemu je točno riječ i koje aktivnosti su do sada odrađene?

„Projekt Revitalizacije povijesne gradske jezgre je jedan od dva projekta koje Grad Požega provodi kroz ITU mehanizam. Njegova procijenjena vrijednost je oko 12 milijuna eura, a bespovratna sredstva će iznositi 85 posto. Projekt predviđa III faze.“

„Rekonstrukciju dijela ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice, Izgradnju društveno-poduzetničkog centra s podzemnom garažom, te rekonstrukciju glavnog gradskog trga.“

„Trenutačno je u postupku izrada projektno-tehničke dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola. Prva faza projekta odnosi se na rekonstrukciju ranije spomenutih pristupnih ulica, Matice Hrvatske i Sokolove te izgradnju rotora. Da bi smo mogli pristupiti rekonstrukciji potrebno je srušiti objekte u vlasništvu Grada koji se nalaze na križanju tih ulica. Grad je izradio projekt rušenja i proveo postupak nabave za radove. Izvođač radova je tvrtka Ceste Požega. Ukupna vrijednost radova je oko 43.000,00 eura + PDV, a rok za izvođenje istih je 45 dana. Prošli petak je održan sastanak s predstavnicima izvođača i stručnog nadzora, te je izvođač uveden u posao.“ – rekla je Jelena Vidović.

Imamo li informacije s kakvim se rješenjem za uređenje Trga Svetog Trojstva ide u realizaciju?

„Grad Požega je, ako se dobro sjećam, 2019./2021. godine sukladno Zakonu na urbanističko arhitektonski natječaj prijavio 21 rad. Bilo je izabrano Stručno povjerenstvo koje je ocjenjivalo radove i ono je izabralo idejno rješenje. Ide taj izabrani, s tim da će se naravno kroz postupak daljnje razrade doći do nekih manjih izmjena sukladno smjernicama javnopravnih tijela, konzervatora i tako dalje.“ – dodala je Jelena Vidović.

O ITU mehanizmu smo već u više navrata pričali i pisali, ali molim vas da još jednom našim slušateljima objasnite o čemu je riječ i što on predstavlja za Požegu.

„ITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa. Kroz navedeni mehanizam se financiraju mjere održivog urbanog razvoja. U Republici Hrvatskoj su definirana 22 urbana područja, među kojima je i urbano područje grada Požege. U njegov sastav ulaze Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol. Svima spomenutima će u aktualnom financijskom razdoblju biti na raspolaganju 18 milijuna eura bespovratnih sredstava. Od tih 18 milijuna, 70 posto otpada na grad središte, Požegu, a ostatak na ostale jedinice lokalne samouprave.“ – rekla je Jelena Vidović.

Sukladno potpisanom sporazumu s MRRFEU planirane su tri izravne dodjele sredstava -Revitalizacija povijesne gradske jezgre, Izgradnja atletskog stadiona u Požegi, Izgradnja vatrogasno-edukativnog centra u Pleternici i jedan otvoreni poziv za razvoj turističke infrastrukture.

Osim ovih velikih investicija koje su pred nama, radi se i na uređenju postojeće komunalne infrastrukture.  Ovih dana je dovršeno i održavanje ulice Josipa Pavičića u Požegi.

Krajem prošle godine započeli su radovi na održavanju ulice Josipa Pavičića u Požegi koji su nedavno i  završeni.  Ukupna vrijednost radova bila je 69.464,29 eura + PDV, (sveukupno: 86.830,36)  a izvođač radova bila je tvrtka Promet građenje d.o.o. Na postojećoj prometnici je zbog dotrajalosti habajućeg i nosivog sloja došlo do propadanja određenih površina odnosno do udarnih rupa, te propadanja slivnika i slivničkih rešetki.“ – rekla je privremena pročelnica Vidović.

„Pristupilo se strojnom uklanjanju asfaltnog zastora i rubnjaka, te su se zadržali postojeći poprečni i uzdužni padovi.“

„Nakon postavljanja novih rubnjaka izvršila se dogradnja kolničke konstrukcije od čistog kamenog materijala, te su se su se rekonstruirali svi slivnici i slivničke veze, te je nakon postignute potrebne zbijenosti izvršila izvedba nosivog i habajućeg asfaltnog zastora. Dvosmjerni dio ceste je u saniran u dužini od 180 m, širina 550 cm), a jednosmjerni dio je saniran u dužini od 59 m, širine 300 cm.“ – dodala je privremena pročelnica Vidović.

Ne radi se samo u Požegi, trenutačno su u tijeku i radovi na rekonstrukciji Vinogradske ulice u Mihaljevcima.

„Grad Požega je 3. srpnja 2023.godine potpisao Okvirni sporazum za nabavu radova – Rekonstrukcija Vinogradske ulice u Mihaljevcima NMV-6/23.  Ukupna vrijednost  sporazuma je 407.104,67 eura  + PDV. Izvođač radova je Promet građenje d.o.o . Sukladno Okvirnom sporazumu predviđeno je izvođenje radova u dvije faze. Trenutačno su pri kraju radovi na prvoj fazi  rekonstrukcije koja se odnosi na naseljeni dio ulice u dužini od 375,00 m. Ugovorena vrijednost I. faze radova je 231.346,76 eura + pdv.“ – istaknula je Vidović.

„Zahvatom je i u cijeloj dužini izgrađen zatvoreni oborinski sustav odvodnje.“

„Odvodnja sa prometnice je izvedena poprečnim i uzdužnim padovima u nove slivnike i novu sekundarnu kanalizaciju u novi zatvoreni sustav oborinske odvodnje koji se spaja u postojeće otvorene oborinske kanale na početku i kraju zahvata. Osiguranje  konstrukcije prometnice sa svim svojim elementima na određenim dionicama, uz sam rub čestice  je izvedeno  armirano betonskim potpornim zidovima u 2 dionice od 67,00 metara i 20,00 metara. Kolnička konstrukcija je izvedena kompletno nova sa nosivim slojevima od tucanika te završnim slojem prometnice od asfalta s ojačanjem rubova s uzdignutim rubnjacima.“ – rekla je Jelena Vidović.

Gost emisije bio je i Darko Fridl iz Lokalne razvojne agencije Požega koji je rekao nešto više o Poduzetničkom inkubatoru Požega.

„Poduzetnički inkubator Požega je poduzetnička potporna institucija kojom upravlja Lokalna razvojna agencija Požega. Cilj inkubatora je poticanje razvoja poduzetnika i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetnike početnike te pružanje usluga zakupa poslovnog prostora uz subvenciju. Poduzetnički inkubator ima na raspolaganju proizvodne hale i uredske prostore, a uz zakup navedenih prostora korisnici imaju pravo korištenja konferencijske i edukacijske dvorane.“ – rekao je Fridl.

Koji su prostori dostupni potencijalnim korisnicima usluga Poduzetničkog inkubatora Požega?

„Trenutno je objavljen Natječaj za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega, a temeljem kojeg su trenutno dostupni jedan uredski prostor veličine 17,7 m² te jedna proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²). U budućem razdoblju na raspolaganju će biti te jedna proizvodna hala veličine 143,5 m² (s dodanim uredom veličine 6,7 m² te sanitarnim čvorom i garderobom veličine 3,7 m²) te tri uredska prostora veličine 17,7 m² i 18,2 m².“ – dodao je Darko Fridl.

Zahtjeve za korištenjem usluga inkubatora mogu podnijeti poduzetnici početnici, razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat, poduzetnici bez subvencija, poduzetničke potporne institucije. Korisnicima se u zakup daje poslovni prostor uz subvencioniranu naknadu. Obračunska jedinica za izračun cijene za poslovne i proizvodne prostore je 1 m², a cijena za jednu obračunsku jedinicu je 3,98 EUR. Više informacija o samom Natječaju možete pronaći na web stranici Lokalne razvojne agencije www.lo-ra.hr te na oglasnoj ploči Agencije, telefonskim pozivom na 034 270 203 ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 39, 34000 Požega radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Cijeli razgovor poslušajte na našem Mixcloud kanalu