Društvo

Uskrsnice za požeške umirovljenike: Podnošenje zahtjeva do 20. ožujka

01-03-2024 • 07:12
Rva
Predaja zahtjeva trajat će od 1. do 20. ožujka 2024. godine.

Uoči blagdana Uskrsa, Grad Požega dodijelit će prigodnu novčanu naknadu, tj. uskrsnicu u iznosu od 50,00 eura i to umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade te nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti.

Pravo na uskrsnicu mogu ostvariti umirovljenici s područja Grada Požege koji primaju mirovinu do 300,00 eura. Umirovljenicima se smatraju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu (tuzemne mirovine) i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora (inozemne mirovine). Tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima se zbrajaju.

Predaja zahtjeva trajat će od 1. do 20. ožujka 2024. godine.

Kako bi ostvarili pravo na uskrsnicu, umirovljenici moraju podnijeti zahtjev te uz njega priložiti presliku osobne iskaznice, zadnji odrezak od mirovine i druge dokaze po potrebi. Zahtjev za ostvarivanje prava na uskrsnicu može podnijeti i druga osoba u ime umirovljenika koja je uz propisane dokaze, dužna dostaviti i presliku vlastite osobne iskaznice.

Ukoliko se zahtjev pozitivno riješi, uskrsnica će se isplatiti na tekući račun umirovljenika ili se može podići na blagajni Upravnog odjela za financije i proračun Grada Požege (Trg Sv. Trojstva 1).

Korisnicima zajamčene minimalne naknade uskrsnica će se isplatiti na osnovu popisa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Požega, a nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, uskrsnica će se isplatiti na osnovu popisa Požeško-slavonske županije, te ne moraju podnositi zahtjev.

Obrazac zahtjeva …