Društvo

Otvoren upis u dječje vrtiće na području Požege

01-04-2024 • 11:14
Rva
Javna objava za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. na području grada Požege.

Na stranici Dječjeg vrtića Požega objavljena je Javna objava za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. na području grada Požege. Prijave za upis djece podnose od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine. do 12 sati. Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu e-Građan (https://vrtici.e-upisi.hr/). Više o upisu pronađite na www.djecjivrticpozega.hr.