Društvo

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

04-06-2024 • 08:04
Rva
Izuzima se paljenje vatre u tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite.

Županica Požeško-slavonske županije donosi Odluku o zabrani paljenja vatre na otvorenom koja se odnosi na svako paljenje vatre na svim otvorenim prostorima (poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori) u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2024. godine.

Izuzima se paljenje vatre u tipskim ložištima izgrađenim u svrhu pripreme hrane prilikom čega treba voditi brigu da se poduzmu sve preventivne mjere zaštite.

U razdoblju kada nije zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, osoba koja loži mora poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito spaljivanje tvari mora se obaviti na sigurnosnoj udaljenosti od drugih površina i objekata koje bi vatra mogla ugroziti, oko mjesta spaljivanja pripremiti sigurnosni pojas, ovisno o količini tvari i veličini površine koja se pali i osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara, uz mjesto spaljivanja osigurati odgovarajuća priručna sredstva za gašenje ostataka vatre i proširenje vatre, spaljivanje provesti ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara, te za mirna vremena kada ne puše vjetar jačine 5 m/sek ili više, a osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2024. godine, a objavit će se u „Požeško-slavonskom službenom glasniku“.

Odluka