Kultura

Objavljen Natječaj za nove skladbe za “Zlatne žice Slavonije, Požega 2024.”

16-02-2024 • 21:50
Rva
Raspisan je natječaj za nove skladbe, vraća se polufinalna večer

Umjetnički direktor festivala „Zlatne žice Slavonije“ objavljuje dana, 16. veljače 2024. godine, sljedeći

N A T J E Č A J

za nove skladbe za ZLATNE ŽICE SLAVONIJE, POŽEGA 2024. koji će se održati

u petak 6. rujna na polufinalnoj i nedjelju, 8. rujna 2024. godine na završnoj večeri festivala

I.

„Zlatne žice Slavonije“ je festival tamburaške glazbe (u nastavku teksta: Festival).

Na polufinalnoj tamburaškoj večeri bit će odabrano približno petnaest (15) pjesama klasično-tamburaškog karaktera.

Na završnoj večeri Festivala bit će odabrano sveukupno dvadeset (20) pjesama, tako da će polovica ili približno polovica pjesama biti klasično-tamburaškog karaktera, a druga polovica bit će pop-tamburaške pjesme.

II.

Skladbe za Festival biraju se putem ovog natječaja te putem poziva koji se upućuje od strane Festivala renomiranim hrvatskim autorima i izvođačima.

Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem e-mail adrese  od 16. veljače 2024. godine.

Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2024. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 20. svibnja 2024. godine.

Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna master snimka bude predana do 30. lipnja 2024. godine.

Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na finalnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji Festivala.

III.

Autor ili izvođač je dužan dostaviti prijavu na Natječaj koja obavezno mora sadržavati:

  1. a) naslov skladbe
  2. b) ime i prezime autora s točnim adresama
  3. c) primjerak stihova
  4. d) finalnu master snimku (wav format) ili demo verziju pjesme (može biti mp3 format)
  5. e) ime pjevača ili sastava te navesti odgovornu osobu s kontaktnim podacima

IV.

Autori i/ili izvođači slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo javne izvedbe i ujedno se obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Sva

ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Autori i/ili izvođači jamče originalnost prijavljenih djela.

Festivalski odbor donio je odluku da će sufinancirati dvadeset (20) autorskih pjesama koje budu izabrane na ovom natječaju za završnu večer s iznosom od 400,00 eura bruto, tako da se taj iznos uplati na račun relevantnog studija gdje se snimala pjesma.

Zbog toga se šalju neobjavljene pjesme koje se mogu objaviti uoči Festivala, ali ne prije 1. kolovoza 2024. godine.

Pjesme koje budu izabrane za polufinalnu večer neće se sufinancirati. One isto trebaju biti neobjavljene i mogu se objaviti uoči Festivala, ali ne prije 1. kolovoza 2024. Po procjeni stručnog suda najbolja pjesma s polufinalne večeri ide na završnu večer.

V.

Stručno povjerenstvo čine članovi od kojih jedan obnaša funkciju umjetničkog direktora festivala. Stručno povjerenstvo bira skladbe, odnosno odlučuje kojim se autorima upućuje poziv za sudjelovanje.

VI.

Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.

VII.

Polufinalna tamburaška večer održat će se u petak 6. rujna 2024. godine uz izvedbu svih izvođača uživo.

Završna večer festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2024. održat će se u nedjelju 8. rujna 2024. godine, uz izvedbu svih izvođača uživo te planirani radijski i televizijski prijenos. Za izvođače soliste i pop tamburaške sastave završne večeri bit će pripremljen festivalski orkestar.

Za sve dodatne informacije, upite možete uputiti na mail adresu umjetničkog direktora  ili na broj telefona:  098 793 343 (Saša Botički).

U Požegi 16. veljače 2024. godine                                                                              UMJETNIČKI DIREKTOR  Saša Botički