Društvo

Goran Matijević predložen za Godišnju nagradu Grada Požege

26-02-2024 • 08:35
Rva
Na svečanoj sjednici Gradskoj vijeća Grada Požege povodom Dana grada i Grgureva bit će dodijeljena javna priznanja. Među predloženima, koje sljedećeg tjedna treba potvrditi Gradsko vijeće Grada Požege, je i doc.dr.sc. Goran Matijević, kandidiran za Godišnju nagradu Grada Požege.

Na svečanoj sjednici Gradskoj vijeća Grada Požege povodom Dana grada i Grgureva bit će dodijeljena javna priznanja. Među predloženima, koje sljedećeg tjedna treba potvrditi Gradsko vijeće Grada Požege, je i doc.dr.sc. Goran Matijević, kandidiran za Godišnju nagradu Grada Požege.

Goran Matijević rođen je 13. ožujka 1974. godine u Požegi. Obrazovao se u Požegi, Valbadonu i Zagrebu, te ima stečena zvanja inženjera riječnog prometa, diplomiranog inženjera cestovnog prometa, mastera prava – smjer sigurnost i kriminalistika, te doktora znanosti iz područja ekonomije (poslovno upravljanje u logistici), da bi 2023. godine bio izabran u nastavno-znanstveno zvanje docenta iz užeg znanstvenog područja – menadžment.

Radni vijek započeo je u realnom sektoru (Spin Valis Požega), a od 1994. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske gdje danas, u zvanju glavnog policijskog inspektora obavlja poslove vezane uz nadzor, planiranje i prevenciju. Inicijator je, osnivač i član aktualnog Vijeća za prevenciju za Grad Požegu kroz koje je realizirao brojne preventivne projekte (npr. projekt Lily, studeni 2023.; obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom; Sigurnost na bazenu, Budi navijač, ne razbijač; Siguran Lov i drugi).

Goran Matijević bio je sudionik Domovinskog rata (HRVI) i nesebični je darivatelj krvi (62 puta) te je za navedeno primio odlikovanja i priznanja kao i priznanja za rad u službi i zajednici (npr. priznanje Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela za podizanje razine podrške zaštite žrtava i podrške, 2023. godine; Zahvalnica za dragovoljno darivanu krvi, zahvalnica požeškog Biskupa i sl.).

Pobornik je cjeloživotnog obrazovanja te je tijekom svog rada, organizirao i sudjelovao na više znanstvenih i stručnih skupova, edukacija, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, proveo je više stotina edukacija iz područja prevencije u zajednici, namijenjenih skupinama od najmlađih do umirovljenika, od kojih velik broj na temu položaja i zaštite žrtava i svjedoka.

Autor je jednog Sveučilišnog priručnika, više znanstvenih i stručnih radova te je upisan je u registar znanstvenika Republike Hrvatske i član je kluba znanstvenika udruge Presten, Zagreb.

Doc.dr.sc. Goran Matijević, svojim radom i djelovanjem, kroz svoj radni vijek, a posebice u posljednje dvije godine nesebično se žrtvovao, zalagao, osmišljavao i provodio, te znanstveno evaluirao aktivnosti na planu prevencije nasilja i zaštite najranjivijih skupina u zajednici, na području grada Požege i Požeško-slavonske županije, što je rezultiralo brojnim dostignućima koja su imala za rezultat podizanje razine sigurnosti u zajednici, svijesti o problematici nasilja, zasititi žrtava, te podizanja stupnja prevencije na visoku razinu te je isto svrstalo Grad Požegu na kartu gradova koji dosljedno provode brojne nacionalne strategije i planove, i koji u konačnici u Požegi donose rezultate.