Društvo

Dan ružičastih majica u Kempfovoj školi: „Pružimo ruku jedni drugima“

28-02-2024 • 10:58
Rva
Kao i svake godine, u Osnovnoj školi Julija Kempfa posljednju srijedu u mjesecu veljači posvetili su temi vršnjačkog nasilja i time obilježili Dan ružičastih majica, odnosno, Svjetski dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Kao i svake godine, u Osnovnoj školi Julija Kempfa posljednju srijedu u mjesecu veljači posvetili su temi vršnjačkog nasilja i time obilježili Dan ružičastih majica, odnosno, Svjetski dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

S učenicima svih uzrasta od prvog do osmog razreda, kao i s učenicima s teškoćama, proveli su niz radionica kojima su nastojali osvijestiti posljedice vršnjačkog nasilja, ali isto tako i načine kako učenici jedni drugima mogu biti podrška i pomoć kad uoče da je netko u njihovoj blizini žrtva vršnjačkog nasilja.

„Nasilje među učenicima tema je o kojoj svakodnevno treba progovarati s djecom, kao što ih svakodnevno treba poučavati i tome da je svatko od nas različit, jedinstven i dragocjen na svoj način, a u toj različitosti svi ponekad možemo biti pružena ruka spasa koja može spriječiti i zaustaviti nasilje.“ – poručili su iz Osnovne škole Julija Kempfa Požega.