Društvo

Stručni skup “Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja”

28-04-2023 • 08:02
Rva
Aktivnosti ovog projekta idu u smjeru identifikacije faktora koji doprinose ranjivosti žrtve te utvrđivanju učestalosti nasilja nad ženama u riziku.

Udruga Humanum, Društvo multiple skleroze, Zavod za socijalni rad, Društvo Crvenog križa i Sigurna kuća za žene žrtve nasilja, svi dionici iz Požeško-slavonske županije organizirali su tematski stručni skup na temu nasilja nad ženama u novom prostoru Zavoda za socijalni rad u Požegi. Skup je održan kao dio projekta “Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja” koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Skupu je prisustvovao i Vjekoslav Potočanac, predstojnik Županijske službe Područni ured Požega.

Aktivnosti ovog projekta idu u smjeru identifikacije faktora koji doprinose ranjivosti žrtve te utvrđivanju učestalosti nasilja nad ženama u riziku. Svrha svih projektnih aktivnosti usmjerena ja na osiguravanje uvjeta za djelotvoran i cjelovit utjecaj radi unapređenja zaštite i pomoći žrtvi nasilja, te osvješćivanja javnosti o ovom problemu.

“Zahvaljujemo se našim predavačima: gospođi Mirjani Jugović v.d. voditeljici Obiteljskog centra Područne službe Požeško-slavonske te voditeljici Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije koja je održala predavanje o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji; predstavnicama Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN, Pakrac čije izlaganje nosi naziv Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela; predstavnicima Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije, odnosno predstavnici Sigurne kuće za žene žrtve nasilja koji su predstavili svoj rad, projekt Sigurno mjesto i podijelili svoja iskustva te predstavnicama inicijative Humanimir koje su održale predavanja na teme nasilja nad ženama te seksizmu i objektifikaciji žena u medijima kao i problemu nasilja nad ženama s invaliditetom. Također, zahvaljujemo se svima na dolasku i sudjelovanju u aktivnostima projekta.” – poručili su iz Udruge Humanum.