Gospodarstvo

Račune bez naknade platite na blagajni Komunalca

07-04-2023 • 07:32
Rva
Račune bez naknade platite na blagajni Komunalca

Iz Komunalca Požega d.o.o. na svojoj službenoj stranici obavijestili su kako je Podravska banka d.d. uvela naknadu za plaćanje računa izdanih od strane Komunalca. Naknada za svaku pojedinu transakciju, bilo da je riječ o gotovinskim uplatama ili bezgotovinskom prijenosu sredstava, naplaćuje se 0,16 EUR (1,20 HRK).

Račune za usluge Komunalca Požega d.o.o. i nadalje možete plaćati bez naknade na blagajni Komunalca Požega d.o.o. u Vukovarskoj 8. Uplate možete izvršiti u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 13 sati, a obavijest o tome istaknuta je na poleđini svakog računa.