Politika

Povodom Dana žena dijelili karanfile u Požegi

08-03-2023 • 12:18
Rva
Gradski odbor SDP-a obilježio međunarodni Dan žena i skrenuo pozornost na neravnopravan položaj žena u društvu.

Gradski odbor SDP-a obilježio međunarodni Dan žena i skrenuo pozornost na neravnopravan položaj žena u društvu. Žene u Hrvatskoj danas su potplaćene i rade na nesigurnim radnim mjestima, poručili su.

“Većinom one podižu djecu, skrbe o obitelji i nose sav teret kućnog rada, a plaće su im i dalje manje nego muškarcima. Samim time imaju i manje mirovine. U javnosti  ih se često smatra manje vrijednima, a njihovo sudjelovanje u politici i izvršnoj vlasti je i dalje relativno nisko. Bez obzira na to je li riječ o majkama, poslovnim ženama, samohranim majkama, radnicama ili poduzetnicama, situacija što se tiče položaja žena u Hrvatskoj nije laka. Broj žena u ukupnom broju nezaposlenih danas je gotovo 60 posto, a žene starije od 50 godina teško pronalaze posao. Mnoge od njih ostale su bez posla ne svojom krivnjom. Kad je riječ o mladim ženama, problem je nedostatak dobre organizacije i logistike koje bi ženama omogućio i majčinstvo i karijeru. One su manje zastupljene i u upravljačkim pozicijama i u političkom životu, a i dalje su česte žrtve nasilja.” – poručili su iz Gradskog odbora SDP-a Požega.

“Podaci pokazuju da je u Europi veći broj akademski obrazovanih žena u odnosu na muškarce što govori o ogromnom potencijalu koji treba iskoristiti, posebice na tržištu rada. Zato je potrebno hrabro se suprotstaviti diskriminaciji, marginalizaciji, poniženju i zanemarivanju te podizati razinu svijesti o jednakosti žena i muškaraca. SDP zagovara politiku socijalne sigurnosti za žene, solidarnosti s najugroženijima, poticanje zapošljavanja žena, ravnopravnosti među spolovima, kao nultu toleranciju na nasilje. SDP se bori za pravedno i ravnopravno društvo, za slobodu i rodnu ravnopravnost te je uvijek ukazivao na značaj i važnost rodno osviještene politike i jasno se držao pravila ponašanja koja jamče visoku zastupljenost žena u politici i društvu.” – dodaju iz Gradskog odbora SDP-a Požega.