Gospodarstvo

Podjela smeđih spremnika: Uskoro kreće odvoz biootpada „na kućnom pragu“

01-06-2023 • 07:16
Rva
U tijeku je podjela 1300 smeđih spremnika za odvajanje biootpada građanima koji su iskazali interes.

U tijeku je podjela 1300 smeđih spremnika za odvajanje biootpada građanima koji su iskazali interes za dobivanje spremnika te na Sajmištu kao pilot projekt.U mjesecu srpnju Komunalac Požega d.o.o. će krenuti s odvozom biootpada iz kućanstava u Požegi te formiranjem prvih kompostnih hrpa u kompostani na odlagalištu otpada „Vinogradine“ u čiju se izgradnju krenulo s ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada.

S obzirom na interes građana, ali i zakonsku obvezu odvajanja otpada, Komunalac je nabavio još 200 spremnika čija se isporuka očekuje uskoro. Dodatne količine smeđih spremnika za korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada nabavit će Grad Požega putem Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Na svakom spremniku je naljepnica s popisom biootpada koji se smije odlagati u smeđe spremnike, a korisnici dobivaju i edukativne letke.