Gospodarstvo

Otvorena dugo očekivana kompostana na odlagalištu Vinogradine

06-06-2023 • 12:55
Rva
„Smatram da ćemo se tek s početkom rada ove kompostane početi približavati propisanim ciljevima odvajanja otpada.“, rekao je direktor Komunalca Požega Domagoj Lovrić

Komunalac Požega d.o.o. proveo je, uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, projekt izgradnje i opremanja kompostane na lokaciji Vinogradine. Cilj projekta „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ bio je povećanje kapaciteta RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, kako bi se doprinijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prijavitelj projekta bio je Komunalac Požega, čije poslovanje između ostalih obuhvaća djelatnost gospodarenja otpadom na području osam jedinica lokalne samouprave (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika), a koje se susreće s problemom nedostatka adekvatne infrastrukture te postrojenja za prikupljanje i obradu biootpada. Projekt se odnosio na izgradnju I. funkcionalnog dijela kompostane u sklopu odlagališta otpada Vinogradine. Predviđeni kapacitet za ovu fazu projekta je 1000 tona godišnje.

Ukupna vrijednost projekta je 7.536.866,81 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt se sufinancirao iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Grad Požega je sudjelovao sa sufinanciranjem opreme kompostane u iznosu od 1.651.000,00 kuna.

Na današnjem otvorenju kompostane Domagoj Lovrić, direktor Komunalca Požega, zahvalio je svima koji su doprinijeli realizaciji projekta. Napomenuo je kako je projekt pokrenut s ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada, te smanjivanja iznosa poticajnih naknada za prekomjerno odloženi komunalni otpad, koji plaćaju jedinice lokalne samouprave.

„Analizom do sada provedenih mjera i uloženog truda na području odvojenog sakupljanja otpada, uvidjeli smo da nije dovoljno odvajati samo staklo, papir i plastiku. Stope odvajanja iznose oko 20%, dok bi  RH morala oporabiti najmanje 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine, 60% do 2030. godine i 65% do 2035. godine. Smatram da ćemo se tek s početkom rada ove kompostane u srpnju polako početi približavati propisanim ciljevima.“, rekao je Lovrić.

Dodaje da odlaganje biorazgradivog otpada predstavlja veliku prijetnju za okoliš s aspekta stvaranja metana uslijed raspadanja otpada i emisije stakleničkih plinova. Izdvajanjem biootpada doprinosi se i stvaranju kvalitetnog produkta – komposta. Naglasio je i važnost edukacije u realizaciji projekta, a o pravilnom postupanju s otpadom djecu i građane dugi niz godinama educiraju na radionicama putem predškolskih i školskih ustanova, te putem mrežne stranice i medija.

U prvoj fazi izgrađena je ploha za kompostiranje s pratećom infrastrukturom, objektom za zaposlene, te je nabavljena oprema za obavljanje tehnološkog procesa kompostiranja (pakirka), sito za prosijavanje, drobilica i obrtač za pakiranje.

Zamjenik županice Ferdinand Troha čestitao je na realizaciji projekta svim dionicima.

„Izražavamo zadovoljstvo što se u Komunalcu Požega otpad nastoji što kvalitetnije zbrinuti, na način koji je europski i svjetski standard. Sve češće se govori o „zero waste“ standardu. Mi želimo doseći odvajanje otpada od 55% do 2025. godine. To je cilj koji su postavili u Komunalcu Požega i vjerujem da će ga realizirati. Cilj nije preambiciozan, jer je to imperativ današnjice. Otpad je ozbiljan problem, a može biti i rješenje pojedinih problema, ako se s njime upravlja odgovorno i racionalno.“, rekao je Troha.

Gradonačelnik Požege Željko Glavić dodao je da je odvajanje otpada svojevrstan zalog za naraštaje koje dolaze.

„Zbog toga smo se u projekt uključili sufinanciranjem nabave opreme. Sakupljanje biootpada dodatna je usluga Komunalca Požega kojom ćemo građanima omogućiti jednostavno i besplatno zbrinjavanje, čime oni mogu izravno utjecati na visinu svojih računa za uslugu sakupljanja otpada. Što više izdvojimo korisnog otpada, imat ćemo manji broj pražnjenja zelenih spremnika, a time i manje iznose računa u odnosu na korisnike koji ne odvajaju otpad i zelene spremnike izvoze više puta mjesečno.“, rekao je gradonačelnik Požege Željko Glavić.

Od 2015. godine, otkada u Požegi postoji mogućnost odvajanja otpada na kućnom pragu, Grad Požega je sudjelovao u nabavi spremnika za odvajanje papira i plastike. Kako bi omogućili odvajanje biootpada, nabavit će gotovo 4.000 smeđih spremnika za bio otpad zapremnine 120 i 240 litara.

Gradonačelnik dodaje da su svjesni važnosti edukacije, ponajprije djece u vrtićima i školama. Stoga je sufinancirana izrada edukativnih materijala, te prijevoz djece autobusima na odlagalište Vinogradine, kako bi kroz edukaciju na terenu spoznali važnost pravilnog gospodarenja otpadom i primijenili to u svojim obiteljima. Vjeruje da će uskoro osvanuti prve kompostne hrpe, s kojih će kompost visoke kvalitete završiti na javnim zelenim površinama u gradu.