Društvo

Od danas je otvoren upis u dječje vrtiće na području Požege

11-05-2023 • 07:20
Rva
Javna objava za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području grada Požege.

Na službenoj stranici Grada Požege postavljena je Javna objava za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području grada Požege. Prijave za upis djece podnose od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu e-Građani“( https://vrtici.e-upisi.hr/ ).

Sve ostale informacije o kriterijima upisa dostupne su na službenoj stranici Grada Požege.