Društvo

Od 9. siječnja besplatni, zdravi obrok za svu djecu u školama Grada Požege

07-01-2023 • 10:16
Rva
Od 9. siječnja besplatni, zdravi obrok za svu djecu u školama Grada Požege.

Prema Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama, Grad Požega je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije i osnovnim školama Grada Požege započeo provedbu projekta „Unapređenje školske prehrane učenika osnovnih škola”. 

U skladu s odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o izdvajanju sredstava za obrok za sve učenike, Grad Požega osnovao je stručni tim za unapređenje školske prehrane. Zadaća je stručnog tima osmisliti program prehrane koji ima visoku nutritivnu vrijednost, a istovremeno je primamljiv djeci, u iznosu od 10 kuna/1,30 eura, koji je predviđen za nabavku namirnica. Na taj će način djeca osnovnoškolske dobi dobiti uz višu prehrambenu kvalitetu obroka, niže troškove prehrane za roditelje djece koji plaćaju prehranu u produženom boravku, besplatne obroke za djecu čiji roditelji plaćaju školsku užinu i besplatne obroke za djecu koja do sada nisu užinala u školi.

Sve osnovne škole kojima je osnivač Grad Požega imaju svoju kuhinju i blagovaonicu, što naše škole svrstava među škole s dobrim preduvjetima u Hrvatskoj te je stoga predviđeno da se svoj djeci ponudi prehrambeno bogati topli kuhani obrok od početka drugog polugodišta, tj. već od 9. siječnja 2023. godine. Planirano je da od narednog polugodišta u školi kuhani obrok jede oko 1500 djece.

Kako bi ostvarili navedeni cilj, u tijeku su sve potrebne pripremne radnje:

· postupci nabave namirnica prema normativima i u skladu s prijedlozima jelovnika Nacionalnog programa Živjeti zdravo,

· povećanje kapaciteta za pripremu hrane u školskim kuhinjama,

· zatražena su odobrenja za nova zapošljavanja osoblja u kuhinjama u direktnom radu s hranom,

· predviđeni su sastanci sa djelatnicima u školama i rad s djecom.

“Veliki je izazov pred školskim upravama radi provedbe postupaka nabave, te školskim kuharicama i kuharima u periodu dok se ne odobre dodatna zapošljavanja. Grad Požega sa svojim djelatnicima je na raspolaganju školama, kao i stručni tim Zavoda za javno zdravstvo PSŽ. Uz podršku ravnateljica i zaposlenika škola, iznimno važnu podršku roditelja te svakako i djece, vjerujemo kako ćemo zajednički uspjeti. Predviđeno je da period prilagodbe završi do kraja tekuće školske godine i u narednim Vas mjesecima molimo za suradnju i podršku. Svi znamo koliko je školska prehrana važna djeci i koliko je važno da sva djeca imaju iste preduvjete za rast i razvoj. Unapređenje školske prehrane od velikog je značaja za zdravlje čitavih generacija i jedan od najvećih javnozdravstvenih projekata Grada Požege. Podržimo ga svi, bez iznimke.” – poručili su iz Grada Požege.

Foto: arhiva