Sport

Javni poziv za zadovoljavanje potreba u sportu na području Požege za 2024. godinu

04-10-2023 • 07:43
Rva
Požeški športski savez raspisao je Natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u športu grada Požege za 2024. godinu.

Požeški športski savez raspisao je Natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u športu grada Požege za 2024. godinu.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Požege za 2024. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
A) ZAJEDNIČKI PROGRAMI ŠPORTA: Redovni programi, osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša , informativna djelatnost, školovanje i usavršavanje kadrova, Razvojni programi, športske škole, međunarodna natjecanja, nagrade za športske rezultate.
B) PROGRAMI ŠPORTSKIH UDRUGA – KLUBOVA: Redovne aktivnosti kluba: kotizacije, članarine, prijevozi, suci prema kategorizaciji klubova.
C) RAD SAVEZA: Bruto plaće djelatnika.
D) Materijalni troškovi: uredski materijal, telefon, stručna literatura, električna energija, voda, komunalije, troškovi održavanja kombi vozila.
E) SUFINANCIRANJE RADA TRENERA: Izvršni odbor Požeškog športskog saveza na osnovu natječaja i ponuđenih programa donijeti će Odluku o broju trenera i visini mjesečne naknade za sufinanciranje rada trenera u klubovima uvjetovano osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Požege.
F) ŠPORTSKE PRIREDBE: Plan organizacije športskih priredbi značajnih za šport i za promidžbu Grada Požege (naziv priredbe, mjesto i datum održavanja, podaci o eventualnom suorganizatoru, očekivani broj klubova, očekivani broj natjecatelja, opis priredbe – sustav natjecanja).
G) ŠPORT I REKREACIJA OSOBA S INVALIDITETOM: Redovne aktivnosti udruga koje skrbe o športu i rekreaciji osoba športaša s invaliditetom.
H) STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA: Vrhunskim športašima u pojedinačnim športovima osiguravaju se športske stipendije temeljem Pravilnika o kategorizaciji športaša i u okvirima odluka Hrvatskog olimpijskog odbora, sukladno Pravilniku i odlukama Požeškog športskog saveza i raspoloživim sredstvima Proračuna.
I) SUFINANCIRANJE KVALITETNOG ŠPORTA: Većina gradova u Hrvatskoj u svom Proračunu ima poziciju kojom podržava kvalitetni šport koji je od interesa športa i grada bilo da se radi o udrugama koje se natječu u najvišim ligama određenog športa ili športa koji ima tradiciju i uspjeha te je promotor Grada. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza uz Suglasnost Grada Požege napravio je Prijedlog športova i udruga koji su od značaja za šport i grad Požegu koji bi participirali u sredstvima.
J) PROGRAMI : HOO „AKTIVNA ŠPORTSKA ZAJEDNICA“ i „OD ŠPORTSKE ŠKOLE DO OLIMPIJADE“

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe sa sjedištem u Požegi a koji temeljem Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06) mogu obavljati djelatnosti športa i članice su Požeškog športskog saveza.

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Požege u športu u 2024. godini. Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno dostavom na adresu: POŽEŠKI ŠPORTSKI SAVEZ , Antuna Kanižlića 14A 34000 Požega zaključno sa 23. 10. 2023. godine.

Dokumenti se mogu pronaći u nastavku.
Natječaj za 2024. godinu Javni poziv
Upitnik udrugama za 2024. godinu