Politika

Županija će s 20 tisuća kuna sufinancirati učeničke zadruge u izradi suvenira

19-09-2022 • 07:52
Rva
Objavljen je Javni poziv učeničkim zadrugama za prijavu za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“.

Objavljen je Javni poziv učeničkim zadrugama za prijavu za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“. Javni poziv namijenjen je učeničkim zadrugama koje djeluju u osnovnim i srednjim školama na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.

Ovaj Javni poziv odnosi se na sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ unutar učeničkih zadruga koje su važan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, a kojima se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika, radnih navika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Ciljevi javnog poziva su poticanje poduzetničke kulture u osnovnim i srednjim školama, razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika, te razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda.

Planirana sredstva za realizaciju Javnog poziva bit će osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama Požeško-slavonske županije. Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje  troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali nakon 5. rujna 2022. godine (početak školske godine).

Opći uvjeti prijave: proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u kojemu su nastali, ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13., 83/22.), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 15. rujna 2022. do 29. rujna 2022. godine.

Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr. Voditelji učeničkih zadruga prijavljuju se na natječaj ispunjavanjem propisanog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.

Odabir i ocjenjivanje pristiglih prijava vrši Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport. Na osnovu provedenog postupka po ovom javnom pozivu iz stavka 2. ovog članka, županica Antonija Jozić na prijedlog Upravnog odjela donosi Odluku o dodjeli financijske potpore.