Politika

Županija: 300 tisuća kuna za povećanje smještajnih kapaciteta

27-07-2022 • 07:58
Rva
Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta.

Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije za 2022. godinu.

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini je poticanje na bavljenje Turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske za 2022. godinu, Program Turizam, Aktivnost A100603 Poticanje razvoja turizma.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva, namjena potpora, podnositelji zahtjeva, visina potpore, postupak dodjele potpora za ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini pripadajućom dokumentacijom.

Više o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.