Društvo

Promocija polaznika programa usavršavanja na Veleučilištu u Požegi

21-01-2022 • 14:01
Rva
Edukacija je trajala tri mjeseca te ju je pohađalo 19 polaznika

Promocija polaznika na programu usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata na Veleučilištu u Požegi.

Na Veleučilištu u Požegi održana je promocija i dodjela uvjerenja polaznicima na Programu usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata. Edukacija je trajala tri mjeseca, te ju je pohađalo 19 polaznika. Učili su kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju i aktivnosti, analizirati ciljeve, pripremiti proračun, provesti projekt i pratiti njegov napredak – od zamisli do provedbe.

Program je verificiran u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Njegovim završetkom stječe se uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Impozantna financijska sredstva koja su Republici Hrvatskoj kroz europske fondove namijenjena u tekućem financijskom razdoblju iznose oko 25 milijardi eura. Veleučilište u Požegi nastoji predmetnom edukacijom potaknuti i osposobiti građane za uspješno bavljenje pripremom i provedbom EU projekata. Također, odgovoriti na potrebe društva i gospodarstva, a nadasve tržišta rada. Stvaranjem novih stručnjaka se pokušava doprinijeti povećanju iskorištenosti europskih sredstava kao i razvoju poslovnih aktivnosti i gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske.

Uvjerenja o usavršavanju su prodekan za razvoj doc. dr. sc. Berislav Andrlić i voditeljica programa dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž uručili polaznicima koji su uspješno završili program:

Bakavić Ivana, Balog Nikolina, Bošković Vlatka, Ćosić Denis, Didović Francisko, Ećimović Marija, Ferhatović Čavec Anita, Gruić Sanela, Jelušić Jelena, Lasić Viktoria, Lukačević Marijana, Pavelić Ivana, Pavković Iva, Pezić Marijana, Pleše Ivana, Plešić Tea, Raguž Valentin i Rajnović Nikolina.