Politika

Pročelnica Menđel dala odgovore o rušenju stabala na gradskom trgu

14-04-2022 • 07:52
Rva
"Svjesni smo da je kroz proteklih tjedan dana uklanjanje breza izazvalo niz reakcija građana, koji su većim dijelom sentimentalno vezani za navedeno drveće koje je godinama krasilo središnji gradski trg, no stav struke se u svakom slučaju treba poštovati."

U posljednjih tjedan dana veliku pozornost građana izazvala je akcija uklanjanja triju stabala breze ispred zgrade Požeške biskupije. Grad Požega je službenom objavom obavijestio sve o navedenoj akciji, u kojoj se navodi kako se navedeni radovi izvode na prijedlog Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina. U jutarnjoj emisiji kod Matka, gošća je bila pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Andreja Menđel, mag.ing.aedif. koja ne rekla više o toj temi.

Možete li nam reći nešto više o Povjerenstvu te koja je njegova uloga u gradu Požegi?

Povjerenstvo za hortikulturu i uređenje zelenih površina u gradu Požegi imenovano je u studenom 2021. godine na mandat od četiri godine, sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji su ujedno i stručnjaci u području hortikulture te se bave problematikom zelenih površina. Osnovne zadaće Povjerenstva su praćenje stanja zelenih površina u gradu Požegi i predlaganje njihovog uređenja, vodeći pri tome računa o prostoru, ambijentu, klimatskim uvjetima i drugim okolnostima značajnim za kvalitetno i estetsko uređenje gradskih površina te rješavanje pojedinih zahtjeva građana. Ovo Povjerenstvo, kao i Povjerenstva iz prijašnjih sastava već dugi niz godina prati stanje zelenih površina grada, pa tako i breza koja su se nalazila na površini Trga Svetog Trojstva, ispred Požeške biskupije.”

“Problem s brezama traje već duži niz godina, sve dok se nije postiglo usuglašavanje stava više struka. Naime, Povjerenstvo je na temelju višegodišnjih promatranja, nakon posljednjeg terenskog očevida, uputilo zahtjev za suglasnost Konzervatorskom odjelu u Požegi, u kojem navodi potrebu za uklanjanjem postojeća tri stabla breze ispred zgrade Požeške biskupije. Ustanovljeno je da su postojeća stabla u vrlo lošem stanju zbog oštećenja, bolesti i šteta na pojedinim dijelovima drveća, većinom su oštećenog korijena, polusuha i fiziološki slaba, s vidljivim oboljenjima i mehaničkim oštećenjima. U takvom zdravstvenom stanju, breze su predstavljale opasnost za ljude i infrastrukturu.” – rekla je pročelnica Menđel.

“Provedena je analiza kako prostora predviđenog za rekonstrukciju, tako i uvidom u dostupnost sadnog materijala odgovarajućih dimenzija i vrsta prilagođenih urbanih sredinama, uvažavajući faktore sa sigurnosnog i zdravstvenog gledišta, kao i autohtonost sadnog materijala. Smatra se da povećanje broja sadnica doprinosi boljem osmišljavanju zelene površine te je umjesto dosadašnjih stabala obične breze napravljena supstitucija sa sedam sadnica odabrane vrste, podvrste i varijeteta.”

“Od predloženih sadnica koje su dostupne na tržištu izdvojene su tri vrste, te je analizom anatomije i fizionomije svake vrste, kako nadzemnog, tako i podzemnog dijela biljke, te mikrolokacijskih uvjeta, utjecaja na preglednost i sigurnost za sudionike u prometu, usuglašen prijedlog za vrstu Obični grab. Budući da se radi o vrsti koja prati klimatske uvjete našeg podneblja, a koja je tehnički čvršća, izbjeći će se „laki“ lomovi grana te će se podići estetski izgled grada.” – dodala je pročelnica.

Osim novih sadnica najavljeni su i dodatni radovi na hortikulturnom uređenju grada. Možete li nam reći nešto više o tome?

“Sljedeći korak u uređenju zelene površine koja se prostire na 800 m2 ispred Požeške biskupije uključuje uređenje cvjetnih gredica i travnjaka. Kako bi se riješio problem navodnjavanja tih istih gredica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje na sustav javne vodoopskrbe nadležnom tijelu za obavljanje vodnih usluga, Tekija d.o.o. Nakon faze priključenja na sustav javne vodoopskrbe slijedi skidanje površinskog sloja tla 20-30 cm, nasipavanje novog sloja zemlje te niveliranje i ravnanje površinskog sloja, kao i postavljanje sustava navodnjavanja (prskalice za travnjak i kap na kap za cvjetne gredice).”

“Što se izmjene izgleda cvjetnih gredica tiče, na trokutastom dijelu je predviđena sadnja trajnica, odnosno zimzelenih i cvjetnih grmova, postavljanje geotekstila i ukrasnog kamena, te uređenje površine kao kamenjara. Na mjestu sadašnje kružne cvjetne gredice napravit će se izmjena u vidu izmjene oblika i kvadrature cvjetnih gredica koja će sadržavati sezonsko cvijeće.” – rekla je pročelnica Menđel.

Navedeno područje je jedno u nizu zelenih površina na području grada Požege. Kakvo je stanje na ostalim područjima grada, kakve aktivnosti se poduzimaju po pitanju održavanja drvoreda?

“Grad Požega u svojim drvoredima broji 1155 stabala, od čega je najčešća vrsta stablo javora, a slijede ga lipa, jasen i likvidambar. U protekloj godini je zasađeno 60 stabala i 26 grmova. U 2022. godini planirano je zasaditi 84 novih stabala, čime bi se posadili postojeći drvoredi i zasadila nova stabla na pojedinim lokacijama, kao što su drvored kod starog autobusnog kolodvora, dječja igrališta u Ulici Ivana Pernara, Kneza Domagoja, Grgura Ninskog.”

“Grad Požega se već dugi niz godina uključuje u inicijativu „Zasadi stablo, ne budi panj“, te će jedan dio stabala biti posađen u studenom, uz pomoć naših najmlađih sugrađana. Također, svake godine se u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Komunalac provodi akcija orezivanja, te je do sada orezano 278 velikih stabala i 579 malih stabala.” – rekla je pročelnica.

U uređenju grada, osim već spomenutih drvoreda, veliku ulogu u estetskom izgledu imaju i cvjetne gredice. Kakve aktivnosti se poduzimaju po tom pitanju?

“U 2022. godini planirana je sadnja 663 m2 površina u gradu Požegi, na 15 lokacija već početkom mjeseca svibnja – takozvane ljetnice, koja uključuje sve cvjetne gredice u gradu, zajedno s postojećim kružnim tokovima, žardinijerama i balkonskim cvijećem, što iznosi 12 054 sadnica. Cvjetne gredice bit će uređene s 12 vrsta cvjetnih sadnica: pelargonije, petunije, cinerarije, salvije, begonije, vinke, vodenike, dalije, kadife i sličnih vrsta. Nakon toga, u jesenskom periodu godine nam slijedi jesenska sadnja cvjetnih sadnica u količini od 15 535 komada, koje prezimljuju i na proljeće ponovno cvjetaju, poput maćuhica, tratinčica, potočnica te lukovice – tulipani i narcisi.” – rekla je pročelnica Andreja Menđel.

Za kraj pročelnica Menđel je rekla još nekoliko riječi, a cijeli razgovor dostupan je na Mixcloudu Radija Vallis Aurea.

“Svjesni smo da je kroz proteklih tjedan dana uklanjanje breza izazvalo niz reakcija građana, koji su većim dijelom sentimentalno vezani za navedeno drveće koje je godinama krasilo središnji gradski trg, no stav struke se u svakom slučaju treba poštovati. Kako i sve ostalo, i naše breze su doživjele svoje najljepše dane i došlo je vrijeme da ih se promijeni. Treba dati priliku ovim novim stablima, uz koja će odrastati nove generacije, i uz njih stvarati svoje uspomene.”

“Promatrajući gradsko područje kao cjelinu, treba naglasiti da pristiže veliki broj pojedinačnih zahtjeva građana, kako fizičkih, tako i pravnih osoba, u kojima se traži uklanjanje starijeg, dotrajalog ili oštećenog drveća, što ukazuje na potrebu za sadnjom novih vrsta. Naše Povjerenstvo neumorno radi, te ćemo se ispred gradske uprave zauzimati da za svako porušeno stablo zasadimo barem jedno novo. Cilj nam je što više zazeleniti grad, i zauzimat ćemo se za daljnji razvoj hortikulture, koliko god nam financijska sredstva to budu dopuštala.” – zaključila je pročelnica Andreja Menđel.