Scena

Poziv za prijavu na Izbor najuzornije hrvatske seoske žene

17-03-2022 • 08:13
Rva
Ovogodišnji Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održati će se 15. listopada u Međimurskoj županiji.

Otvorene su prijave kandidatkinja na 22. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene. Projektom se želi skrenuti pažnja na veliki društveni doprinos seoskih žena i njihovih uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja. U svojoj sredini žena je poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života žene, obitelji i zajednice.

Ovogodišnji izbor održati će se 15. listopada u Međimurskoj županiji, a prijave se primaju do 15. svibnja 2022 godine.

Najuzornija hrvatska seoska žena mora biti stara između 25 i 65 godina, hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela.

Prijava mora sadržavati ime, prezime, adresu i broj telefona, datum i godinu rođenja, bračno stanje, zanimanje te kratak životopis.

Prijave slati poštom na adresu svoje županije ukoliko su objavili natječaj, a ako nisu, onda na adresu: Katica Jerleković (predsjednica udruge), Cekovići 26, Kravarsko ili elektroničkom poštom na katica.jerlekovic@gmail.com

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju mob: 098/659-880

Skrenuti će se medijska pažnja na ženine uspješne aktivnosti koje do sada nisu bile odgovarajuće promovirane, vrednovane i nagrađivane, osobito u seoskim sredinama. Izborom se također daje naglasak na Svjetski dan seoske žene koji se obilježava svake godine 15. listopada diljem svijeta.