Kultura

Poziv za iskaz interesa za prodaju u sklopu festivala „Zlatne žice Slavonije Požega 2022.” – Drvene kućice

07-08-2022 • 08:12
Rva
Turistička zajednica Grada Požege objavila je Poziv za iskaz interesa za prodaju u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2022.

Turistička zajednica Grada Požege objavila je Poziv za iskaz interesa za prodaju u sklopu festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022., koji će se održati na Trgu Sv. Trojstva u Požegi od 2. do 4. rujna 2022. godine.

I.

Turistička zajednica Grada Požege, kao suorganizator festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022. poziva sve zainteresirane ugostitelje i ostale zainteresirane da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za prodaju svojih proizvoda.

II.

Prijavnica se dostavlja za:

Drvenu kućicu na prostoru zapadne strane Trga Sv. Trojstva u Požegi, prostor ispred Gradske tržnice i zgrade Gradske uprave, od petka 2. rujna od 08,00 sati do nedjelje 4. rujna do 01,00 sat.

III.

Organizatori manifestacije obvezuje se osigurati prigodan kulturno-umjetnički i zabavni program za vrijeme održavanja manifestacije.

Organizirati i profesionalno provesti programski sadržaj festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022.

Osigurati korištenje gradske površine, prostor za prodaju i konzumaciju (3 visoka barska stola), suncobran Sponzora manifestacije, frižider Sponzora manifestacije, priključak električne energije.

IV.

Dužnosti ugostitelja:

– održavati čistoću u kućici te u prostoru konzumacije hrane oko kućice
– osigurati osoblje za rad,
– pridržavati se radnog vremena manifestacije,
– imati dostupnu zalihu robe za vrijeme trajanja manifestacije,
– ponuda treba biti istovjetna predloženoj ponudi i ugovorena ugovorom,- zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja organizatora.
– poslovanje uskladiti sa zakonskim propisima RH vezanim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (Zakon o trošarinama, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o PDV),

Navedene dužnosti bit će potvrđene Ugovorom o suradnji na festivalu „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022.

V.

 Prijavitelji su obvezni u prijavi dostaviti:

– ispunjeni obrazac prijave

– dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti

– opis ponude s kojom će se predstaviti na manifestaciji

– rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje)

VI.

Zainteresirani su dužni dostaviti svoju prijavnice s prihvaćenim općim i posebnim  uvjetima u organizaciji festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022. najkasnije do 22. kolovoza 2022. godine putem pošte, neposredno u Turističkoj zajednici Grada Požega na adresu Požega, Trg Sv. Trojstva 11 ili na e-mail: e-mail: tz-pozega@po.t-com.hr.

VII.

U svrhu pripreme i organizacije Festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022. potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 1000,00 kuna za drvenu kućicu, za sve dane trajanja festivala, na račun Turističke zajednice Grada Požege, otvoren kod Zagrebačke banke IBAN broj HR 7723600001102473727.

VIII.

TZ Grada Požege zadržava pravo odabira prodavača, kao i određivanje pozicije prodajnih mjesta na Trgu Sv. Trojstva, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i prema tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima.

IX.

TZ Grada Požege sklopit će Ugovor s ugostiteljem u kojemu će biti definirana sva prava i obveze korisnika i organizatora.

X.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati niti uvrstiti organizaciju festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022.

XI.

Odabir korisnika/izlagača će biti najkasnije do 25. kolovoza 2022. godine, a prijavitelji će biti obavješteni na kontakt naveden na prijavnom obrascu.

DIREKTORICA TZ GRADA POŽEGE

Mirna Šimunović Svoboda, mag.pol.


OPĆI I POSEBNI UVJETI

Turistička zajednica Grada Požege se obvezuje osigurati sljedeće:

Organizirati i profesionalno provesti programski sadržaj festivala „Zlatne žice Slavonije“ Požega 2022.

Osigurati korištenje gradske površine, prostor za prodaju i konzumaciju, priključak električne energije.

Svi zainteresirani moraju imati registriranu proizvodnju proizvoda koji prodaju.

Pravne osobe/ izvadak iz sudskog registra

obrtnici / izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar

udruge / rješenje državne uprave

obiteljska poljoprivredna gospodarstva /rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva ; rješenje za Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u

domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti

slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, LUV itd.)

kopija rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)

kopija potpisnog kartona ili dokumenta koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora , kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe

Zakonom o trgovini. u članku 5. i 16. propisane su nove obveze za OPG gdje mora svaki dan voditi evidenciju robe kao neku vrstu otpremnice i mora ju imati sa sobom na prodajnom mjestu

Na svakom prodajom mjestu treba  biti  istaknut naziv izlagača  (tvrtka, obrt, OPG, udruga) te cjenik proizvoda.

Cijena proizvoda koji se prodaju u slobodnom (rasutom) stanju mora biti istaknuta u kunama za jedinicu mjere proizvoda – kn/kg, te je za prodaju istih potrebno imati i ovjereno mjerilo – vagu

Roba namijenjena  prodaji  mora  imati  obavijest o proizvodu

Svi izlagači proizvoda moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom  (NN 133/12)

Svi  izlagači proizvoda  koji izlažu alkoholna pića ili proizvode koji sadrže alkohol  moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13) te Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (NN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/11)/

Izlagači  koji  izlažu –  prodaju  hranu  životinjskog  porijekla (sir, med, suhomesnate proizvode ) moraju  imati  veterinarski  kontrolni  broj  ( VKB ).

Subjekti u poslovanju s hranom moraju biti registrirani, osoblje mora imati sanitarne iskaznice i „higijenski minimum“.

Prijavnica-za-kucicu-Zlatne-zice-Slavonije

Foto: Krume Ivanovski