Politika

Požeško-slavonska županija kupuje zgradu Podravske banke

17-06-2022 • 10:31
Rva
Umjesto da su u najmu, najmanje šest županijskih ustanova bit će smješteno u ovaj prostor

Na dnevnom redu sjednice Županijske skupštine Požeško-slavonske županije u ponedjeljak 20. lipnja naći će se prijedlog županice Antonije Jozić o kupovini poslovne zgrade na lokaciji Ulica Republike Hrvatske 1b u Požegi, sagrađenoj na katastarskoj čestiti 1354 katastarske općine Požega, zgrada i dvorište ukupne površine 3.290m2, po cijeni od 14,2 milijuna kuna. Riječ je o prostoru u kojemu je smještena Podravska banka.

Razlog za ovakav prijedlog leži u tome što Požeško-slavonska županija u svome Provedbenom programu kroz mjeru 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture ima predviđeno ulaganje u poduzetničku infrastrukturu, uspostavu, opremanje poduzetničkih zona, centara inkubatora, razvojnih agencija, tehnoloških parkova, co-working prostora i druge poduzetničke infrastrukture, čime bi se dodatno unaprijedilo poslovno potporne okruženje i poduzetnička infrastruktura.

Uzimajući u obzir činjenicu kako županijske ustanove koriste prostore u najmu, pokazala se potreba za rješavanjem vlasničkih odnosa, odnosno za kupnjom nekretnine u koju bi se smjestili djelatnici županijskih ustanova i to prvenstveno: Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, Panonskog izvora d.o.o., Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, Županijske uprave za ceste i Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije.

Adekvatan poslovni prostor, s odgovarajućim brojem poslovnih prostorija za navedene potrebe prepoznat je u spomenutoj zgradi. Sukladno izrađenoj procjeni tržišne vrijednosti nekretnina, predmetna nekretnina je procijenjena u vrijednost 19.580.000,00 kuna. Daljnjom komunikacijom s vlasnikom poslovnog prostora, Podravskom bankom d.d.(pravni slijednik Požeške banke d.d.) dogovorena je kupoprodajna cijena od 14.200.000,00 kuna.
Prijenos vlasništva napravio bi se nakon uplate prve rate od najmanje 20% kupoprodajne cijene ukoliko bi dinamika do krajnje otplate zgrade bila unutar 12 mjeseci. Banka bi se za period do konačne otplate upisala na zgradu kao založni vjerovnik. Obnova i uređenje zgrade planira se sredstvima Europske unije, za koje su prijave i projektna dokumentacija u visokoj fazi pripreme.