Gospodarstvo

Požeško-slavonska županija: Broj nezaposlenih osoba je u padu? Da, ali muškaraca

13-01-2022 • 08:36
Rva
Primjetan je veliki spolni nerazmjer u padu broja nezaposlenih na području županije

Broj nezaposlenih u Hrvatskoj krajem prosinca 2021. godine, evidentiranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, bio je za 21,4% manji u usporedbi s 2020. godinom.

Pad nezaposlenosti događa se i na području Požeško-slavonske županije, iako manji nego na razini Hrvatske. Tako je u prosincu bilo 2.460 nezaposlenih osoba s adresom na području Požeško-slavonske županije, što je za 12,5% manje nego godinu prije.

Primjetan je veliki spolni nerazmjer u padu broja nezaposlenih na području županije, pa je tako na godišnjoj razini broj nezaposlenih muškaraca smanjen za 30%, dok je broj nezaposlenih žena čak porastao za 1,5%. U apsolutnim brojkama, nezaposlen je 871 muškarac i 1.589 žena.

Na Zavodu je bez posla 271 osoba s višom ili visokom stručnom spremom, u čemu ponovno prednjače žene, jer ih je dvostruko više nego muškaraca. Ako imate dojam da su svi mladi odselili, nažalost se još uvijek među nezaposlenima vode 724 osobe mlađe od 30 godina, od čega je 430 žena.