Društvo

Posjet požeških maturanata vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

22-03-2022 • 07:16
Tena Protić
Učenici su imali posjet Hrvatskom vojnom učilištu ''Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu na „dane otvorenih vrata“.

U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana DR Požeško- slavonske županije, u subotu 19. ožujka 2022. godine proveden je projekt ”Maturant kadet”. Sve u sklopu projekta „Sat istine-vrijeme istine“ za maturante i treće razrede srednjih škola s područja grada Požege. Svrha projekta je pružanje praktičnog uvida u studiranje na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu u programu ”KADET”.

Zainteresiranim učenicima UDVDR PSŽ u suradnji s Gradom Požega i Požeško-slavonskom županijom organizirala je posjet Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“ Zagrebu na „dane otvorenih vrata“.

Po dolasku na Hrvatsko vojno učilište, učenike je dočekala pukovnica Jasna Hižar i dekan vojnog učilišta, brigadir Andrija Kozina, koji je učenike i pozdravio u uvodnom predavanju koje se provodilo u  amfiteatru ”7. gardijske brigade Pume”. Nakon uvodnog dijela i predstavljanja studijskih programa, učenici su imali priliku vidjeti uvjete života, studiranja, rada i provođenja slobodnog vremena i aktivnosti kadeta koji se trenutno nalaze na studiranju u vojnim programima „KADET”.

O svim temama koje su ih zanimale učenici su mogli izravno komunicirati s kadetima, ali i s časnicima koji ih vode kroz školovanje i vojnu obuku.

Veliku zainteresiranost učenici su pokazali za materijalno tehnička sredstva, vojnu opremu, naoružanje. Po povratku učenici su izrazili zadovoljstvo posjetom vojnom učilištu.

“Predstavnici vojnog učilišta i njihovi studenti  predstavili su nam i prezentirali život u vojnom učilištu te sam dobila odgovore na pitanja koja su me zanimala.  Smatram kako je ovo iskustvo bilo vrlo pozitivno jer sam dobila korisne informacije o vojnom učilištu iz prve ruke. Tijekom obilaska vojnog učilišta stekla sam brojna nova iskustva. Imala sam priliku vidjeti unutrašnjost tenka i oklopnih vozila. Nadalje, pripadnici vojnog učilišta pokazali su nam oružje te kako se ono rastavlja. U konačnici, posjet vojnom učilištu potaknuo me da se i sama jednoga dana pridružim vojnom učilištu.“ – L.G.

„Iz posjeta Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ mogao sam vidjeti kako je to biti kadet, ali i što je potrebno da bih mogao uopće upisati neki od ovih studija. Suočeni smo s izazovima koji su stavljeni pred studenta kao što su život u vojarni, red, rad i stega, ali zato je osigurana stipendija, stan, hrana i sve ostalo potrebno za samostalan život u vrijeme studija. Drago mi je što sam posjetio HVU, a na temelju svega što sam vidio mogu se zamisliti tamo u budućnosti.“ – V.K.

Za naglasiti je da Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ima najviše projekata u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola naše županije koji se provode u kontinuitetu već 12. godina. 

Projekt „Maturant kadet“ proveo autor projekta, ujedno i voditelj puta, umirovljeni bojnik Mario Kalan koji je najavio da će ovaj projekt u buduće biti realiziran redovito svake godine.  U ime Udruge zahvaljuje učenicima i roditeljima na interesu, sudjelovanju, a time i uspješno realiziranom projektu.