Gospodarstvo

Obavijest o početku radova u Ulici Franje Thauzyja u Požegi

04-03-2022 • 13:23
Rva
Iz Grada Požege mole građane za razumijevanja i strpljenje u periodu izvođenja građevinskih radova.

Iz Grada Požege obavještavaju građane o početku radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – pješačke površine, 3. skupine, na građevnoj čestici koju čine k.č.br. 2664 i 1421/1, k.o. Požega, Ulica Franje Thauzyja.

Rekonstrukcija pješačke površine izvest će se u dužini od 103,43 m, od Ulice Kamenita vrata pa sve do Trga svete Terezije Avilske, u punoj širini koridora, odnosno od granice do granice građevne čestice.

Postojeći završni sloj asfalta, koji je u izrazito lošem stanju, će se ukloniti s kompletnim slojevima do posteljice te će se izvesti novi sistem oborinske odvodnje. Pješački prijelaz na početku zahvata prilagodit će se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću upuštanjem rubnjaka i izvedbom taktilnih traka (zaustavljanje).

U ponedjeljak, 07. ožujka 2022. godine je organizirano uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke CESTE Požega, nakon čega započinju građevinski radovi.

Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 550.818,98 kn (s PDV-om).

Paralelno s radovima na rekonstrukciji pješačke površine, na istoj lokaciji će se izvoditi radovi na rekonstrukciji kanalizacijske ceste koje će provoditi tvrtka Tekija d.o.o.

Iz Grada Požege mole građane za razumijevanja i strpljenje u periodu izvođenja građevinskih radova.