Politika

Od 7. studenog trajat će prijave za dodjelu jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini

04-11-2022 • 08:00
Rva
Od 7. studenoga trajat će prijave za dodjelu jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini, za što je u Proračunu Grada Požege osigurano 500 tisuća kuna.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća, Grad Požega ove će godine dodijeliti jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini, za što je u Proračunu Grada Požege osigurano 500 tisuća kuna.

Prava utvrđena Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Požege, stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na području grada Požege, te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Požege. Prava se ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. Utvrđeno je da pravo na isplatu jednokratne novčane pomoć obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini, u visini od 1.000,00 kn neto ili 132,72 eura može ostvariti korisnik, koji rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenik s prebivalištem na području Grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima, ne prelazi iznos od 1.600,00 kuna, u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava

Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć, potrebno je Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege dostaviti zahtjev za ostvarivanje prava koji se podnosi na standardiziranom obrascu. Podnositelj zahtjeva dužan je, uz ispunjeni standardizirani obrazac, priložiti presliku osobne iskaznice ili dokument s OIB-om, dokaz o visini mirovinskog primanja te, po potrebi, potvrdu o visini dohotka i primitaka iz Porezne uprave, kao i ostale dokaze po potrebi.

Prijave se zaprimaju od 7. do 25. studenoga 2022. godine.

Obrazac zahtjeva …