Sport

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje programa u sportu

24-06-2022 • 14:07
Rva
Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa sredstva su 300 tisuća kuna.

Na službenoj stranici Požeško-slavonske županije objavljen je Javni poziv za za sufinanciranje programa/ projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini.

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je podupiranje aktivnosti sportskih udruga, klubova i pravnih osoba koja se bave organizacijom i provedbom programa sportskih škola, podupiranje neophodnih preduvjeta za ostvarivanje svake kineziološke aktivnosti u smislu edukacije i provedbu cjeloživotnog obrazovanja u sportu za nositelje  pojedinih sportskih programa.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa sredstva su 300 tisuća kuna.

Prioriteti za dodjelu sredstava su programi sportskih škola, provođenje sportskih aktivnosti i tjelesnog vježbanja djece i mladih, sportske radionice, sportske igraonice, organizacija međunarodnih i prigodnih sportskih manifestacija, edukacija, školovanje i usavršavanje trenera i osoba osposobljenih za rad  u sportu, suradnja udruga s HOO, projekti financirani iz EU fondova i drugi programi koji se provode u smislu poticanja tjelesne aktivnosti.

Raspon financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je:

• Za programe pod točkom a) od 1.000,00 do 20.000,00 kuna

• Za programe pod točkama b) i c) od 1.000,00  do 10.000,00 kuna

• Za programe pod točkom d) i e) od 5.000,00 do 50.000,00 kuna

Više informacija, te svi potrebni obrasci za prijavu na Javni poziv nalaze se na službenoj stranici Požeško-slavonske županije.

Javni poziv SZPSŽ-2022

Uputa za prijavitelje – financiranje programa-projekta u sportu-2022

1. Obrazac za prijavu na javni poziv – sport-2022

2. Obrazac-proracuna-sport-2022

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-sport-2022

4. Obrazac – Izjava o partnerstvu-sport-2022

5. Obrazac – opći podaci-sport-2022