Politika

Objavljen Javni natječaj za nove pročelnike Požeško-slavonske županije

08-06-2022 • 08:12
Rva
Objavljen je Javni natječaj za imenovanje osam pročelnika/pročelnice upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Na službenoj stranici Požeško-slavonske županije objavljen je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih tijela Požeško-slavonske županije, na neodredeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Upravnih odjela u ustrojstvu Županije je osam, a natječaji su objavljeni kako slijedi:

1. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili poljoprivredne struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje jednog stranog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit

2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar geografije – smjer prostorno planiranje i regionalni razvoj, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

3. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist društvene struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

5. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Posebni uvjeti:

– magistar ekonomije

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

6. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar prava ili stručni specijalist javne uprave

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

7. URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine na najsloženijim poslovima iz područja revizije

– stručno ovlaštenje ministarstva financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit.

Sve uvjete Javnog natječaja možete pronaći ovdje.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno u pisarnici Požeško-slavonske županije ili preporučeno poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Požega, Županijska 7, s naznakom »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice upravnih tijela Požeško-slavonske županije«.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.