Gospodarstvo

Novo dvokomorno komunalno vozilo – istovremeno će se prikupljati papir i plastika

14-02-2022 • 13:41
Tena Protić
Komunalac Požega d.o.o. potpisao je 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila.

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.).

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 jedinica lokalne samouprave – Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika.

Nabavom komunalnog vozila unaprijedit će se i proširiti sustav odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području 8 jedinica lokalne samouprave. Osim toga, stvorit će se preduvjeti za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada,

„Stvorit će se preduvjeti povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada na području jedinica lokalne samouprave na kojima Komunalac Požega d.o.o. djeluje. Doći će do smanjenja količine otpada na odlagalištu Vinogradine, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada, dakle papira i kartona, a time i CO2, te očuvanja prirodnih resursa. Znači smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu. Istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.“ – rekao je direktor Domagoj Lovrić.

Prvobitno razdoblje provedbe Projekta planirano je do 23. studenog 2021. godine. Zbog žalbe u postupku nabave u sustavu e-fondovi je provedena velika izmjena ugovora kojom je razdoblje provedbe projekta produženo do 31. ožujka 2022.

„Vozilo je u Požegu stiglo protekli tjedan nakon čega smo, u skladu s projektom, na vozilo postavili naljepnice s eko porukom i znakovima vidljivosti. Već danas vozilo kreće na teren te će, prema rasporedu odvoza korisnog otpada prikupljati otpad na Sajmištu.“ – dodao je direktor Lovrić.

Podsjetimo da su preduvjeti za odvojeno prikupljanje otpada u Požegi stvoreni još 2015. godine kada su korisnicima podijeljene kante i vreće za odvajanje papira, plastike i stakla te komposteri za biootpad. Jedinice lokalne samouprave u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurale su korisnicima na svojim područjima žute i plave posude od 120, 240 i 1100 litara. Podjela ovih spremnika je u većini gradova i općina završena.

U 2021. godini odvojenim prikupljanjem otpada na kućnom pragu i u reciklažnim dvorištima je prikupljeno ukupno 1 278 tona otpada, najviše papira i kartona, potom plastike i stakla. U 2020. godini prikupljeno je oko 40 tona manje nego lani.

Stopa odvojenog sakupljanog komunalnog otpada u RH u 2020. godini je oko 41%, a stopa recikliranja 34%, što predstavlja porast od 4 posto u odnosu na 2019. godinu. U sklopu europskog zelenog plana Hrvatska je preuzela kao svoj cilj 65% odvojenog prikupljanja do 2035. godine.

Upravo na tom tragu su aktivnosti Komunalca Požega d.o.o. gdje uz plave i žute spremnike te zelene vreće za staklo i uz mogućnost zbrinjavanja otpada u reciklažnim dvorištima trenutačno traje izgradnja kompostane čime će se stvoriti preduvjeti zbrinjavanja biootpada.