Sport

Na stadionu NK Slavonije slijedi izrada drenaže – stigle četiri ponude za radove

01-04-2022 • 11:39
Rva
Radovima je predviđeno rušenje i demontaža, zemljani i građevinski radovi te drenaža nogometnog igrališta NK Slavonije

Četiri ponude stigle su na otvoreni postupak javne nabave predmeta Radovi na sanaciji nogometnog igrališta NK Slavonija, naručitelja Grada Požege.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.100.000,00 kn, a najpovoljnija pristigla cijena ponude je Osijek – Koteksa d.d. iz Osijeka u iznosu od 872.699,37 kn. Sljedeća je Niskogradnja Jurčak d.o.o. iz Požege s iznosom od 1.019.970,58 kn, zatim Promet građenje d.o.o. iz Požege sa 1.066.885,95 kn i kao četvrta Maxmar grupa d.o.o. iz Klinča Sela s cijenom ponude 1.088.596,25 kn. Sve ponuđene cijene su bez PDV-a.

Kriterij za odabir ponude je cijena ponude s ponderom 90% te jamstveni rok za otklanjanje nedostataka s ponderom od 10%. Rok za donošenje odluke o odabiru je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda (31.3.2022.).

Radovima je predviđeno rušenje i demontaža, zemljani i građevinski radovi te drenaža nogometnog igrališta NK Slavonije. Detaljnije, potrebno je ukloniti postojeće ograde i metalne stupove, fiksne golove, betonske kućice uz teren, metalni rasvjetni stup i drugo. Slijedi strojni iskop i izrada posteljice te dobava i ugradnja geotekstila, nasipanje nekoliko drenažnih slojeva različitih granulacija, te potom dobava i ugradnja primarnog i sekundarnog sustava drenažnog sustava s cijevima i kontrolnim oknima, kao i završno spajanje cjelokupne odvodnje na postojeći šaht igrališta.