Scena

Na Papuku možete sresti “vladara tame”

09-05-2022 • 12:42
Rva
Uz nešto sreće, srest ćete ga i danju kada je malo mirniji i spremniji za poziranje...

Na području Parka prirode Papuk prebivaju gotovo svi predstavnici srednjoeuropske faune, a prije više od 200 godina na Papuku su živjeli medvjedi, vukovi i risevi.

“Svibanjske noći idealne su za susret s vladarom tame, velikim noćnim paunčem (Saturnia pyri), jednim od naših najvećih leptira.” – kažu iz Parka prirode Papuk.

“Uz nešto sreće, srest ćete ga i danju kada je malo mirniji i spremniji za poziranje.” – dodaju iz Parka prirode Papuk.

Veći sisavci koji danas obitavaju na ovom području su jelen (Cervus elaphus), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), lisica (Vulpes vulpes) i kuna (Martes sp.).

Od manjih sisavaca u šumama žive sivi puh (Glis glis), vjeverica (Sciurus vulgaris), poljska voluharica (Microtus arvalis), obični šumski miš (Apodemus sylvaticus) i poljski miš (Apodemus agrarius). Šume Parka prirode Papuk, osobito one stare u kojima je veći broj suhih stabala, važne su za ptice dupljašice, poput žuna i djetlića.

Pretpostavlja se da je Papuk jedno od četiriju gnjezdišta patuljastog orla (Hieraetus pennatusu) Hrvatskoj.

U Parku prirode Papuk gnijezdi se oko 18 posto hrvatske populacije goluba dupljaša (Columba oenas), koji je na popisu ugroženih vrsta i 6,6 posto europske populacije bjelovrate muharice (Ficedula albicollis).

Uz potoke živi i vodenkos (Cinclus cinclus), neobična ptica koja roni i hoda po dnu potoka u potrazi za vodenim kukcima. Od gmazova najčešće susrećemo zidnu guštericu, zmiju eskulapovu bjelicu (Elaphe longissima ili Zamenis longissimus), a uz vodotoke je česta bezazlena bjelouška.

Botanički vrlo vrijedno područje Turjaka stanište je najmanjem gušteru u Hrvatskoj – ivanjskom rovašu (Ablepharus kitaibelii). Brojni su i vodozemci, a osobito su zanimljivi daždevnjaci i vodenjaci, koji se razmnožavaju u gorskim jezerima i mirnijim dijelovima potoka.

Šišmiši su poznati stanovnici šuma, ali i podzemlja Papuka.

U ponoru Uviraljka zabilježeno je čak 11 vrsta šišmiša, što je i najveći broj vrsta šišmiša ikad zabilježen u nekom podzemnom objektu u Hrvatskoj.

Kukci su najbrojnija skupina životinja i čine oko 70 posto ukupnog broja životinjskih vrsta u Parku prirode Papuk. Od kralješnjaka najveći broj vrsta otpada na ptice s 86 vrsta, zatim slijede sisavci s 37 vrsta (od toga 14 vrsta šišmiša), 24 vrste riba, 11 vrsta vodozemaca te 8 vrsta gmazova.