Društvo

Evo kako će izgledati nova zgrada Poljoprivredno-prehrambene škole Požega

11-04-2022 • 12:47
Rva
Gradit će se novi objekt spojen mostom sa starom zgradom škole

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega ove godine proslavlja 136 godina od osnutka, a najbolja moguća čestitka je početak postupka javne nabave za adaptaciju i dogradnju škole.

Nabavom se predviđaju radovi adaptacije i dogradnje glavne školske zgrade u okviru projekta „Uspostava infrastrukture RCK Panonika“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, a ukupna procijenjena vrijednost nabave je gotovo 19 milijuna kuna bez PDV-a.

Ponude se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostavljaju najkasnije do 29.04.2022.  godine do 11:00 sati nakon čega će i uslijediti Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Poljoprivredno-prehrambene škole, Ratarnička 3, 34000 Požega.

Poljoprivredno-prehrambena škola će provesti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova. Predviđa se sklapanje minimalno dva pojedinačna ugovora o javnoj nabavi radova. Rok završetka  radova po prvom ugovoru o javnoj nabavi radova je 420 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Trajanje i rokovi završetka radova po sljedećim ugovorima bit će određeni sukladno preostalim radovima po glavnom projektu.

Iz arhitektonskog projekta vidljivo je da će na površini sjeveroistočno od postojeće zgrade škole biti izgrađen novi objekt slične veličine modernog dizajna. Zgrade će biti povezane mostom ispod kojega ostaje prolaz za vatrogasno vozilo.