Politika

Održana je 5. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

17-12-2021 • 20:53
Tena Protić
U Velikoj županijskoj vijećnici održana je 5. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije, ujedno i najvažnija u novom mandatu jer je donesen prijedlog proračuna za 2022. godinu, te projekcija za 2023. i 2024. godinu i Plan razvoja županije.

Ispred županijskih vijećnika bilo je 16 točaka dnevnog reda koje su se većinom odnosile na proračun i plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Prva točka dnevnog reda bila je prijedlog – II. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2021.godinu, županica Antonija Jozić objasnila je o kojim se izmjenama i dopunama radi.

„Radi se o 40 milijuna kuna koje smo primili kao pomoć Vlade RH za sanaciju šteta nakon bujičnih poplava i tuče koje su nas zadesile u lipnju. 20 milijuna kuna koja se odnose na isplatu poljoprivrednicima, te 20 milijuna kuna koje su isplaćene građanima za sanaciju stambenih objekata. Ono drugo što se značajno mijenja, to su projekti koji nisu realizirani u onim željenim iznosima u kojima su trebali biti realizirani, Regionalni centar Panonica i projekti koje je planiralo zdravstvo, te smo projekte skinuli s proračuna s obzirom na to da se neće realizirati do kraja godine. Na neki način smo tako izbalansirali proračun da do kraja godine izvršavamo po novom prijedlogu.“ – rekla je županica Jozić.

Prijedlog novog proračuna koji iznosi 772 milijuna kuna je usvojen od strane vijećnika, županica Antonija Jozić rekla više o samom proračunu.

“Neke stvari se malo mijenjaju u odnosu na proračun kakav je bio prije, uzevši u obzir da je naša Županija još uvijek opterećena financijskim problemima koji proizlaze iz malo dalje prošlosti. Kada rasporedite raspoložive prihode na rashode, ostane vrlo malo sredstava koja možemo usmjeravati i  raditi neka poboljšanja. Mi smo u tom kontekstu dobro proanalizirali rashode proračuna u 2021. Godini, i mislim da samo kroz ovaj dio razdjela tajništva, kad su nam rashodi bili na razine ove godine 12.400.000 kuna, smanjili smo ih na 8 milijuna kuna, već se tu vidi određeni pomak. U proračunu su svi projekti za koje su ostvarena sredstva iz Europskih fondova, tu prvenstveno mislim na asistente u nastavi, Obrok za pet i puno drugih projekata.” – rekla je županica Jozić.

„Proračunom i projekcijama pokriveni su svi ciljevi Plana razvoja, a najveći udio u Proračunu za 2022. godinu i u projekcijama imaju programi i aktivnosti iz prioriteta Plana razvoja koji se odnose na povećanje kvalitete života. Tu prvenstveno mislim na obrazovanje i znanost, zdravstveni sustav, kulturu i tako dalje. Obzirom na činjenicu da je 90% našeg proračuna zakonski zadano, ističemo da su uloženi znatni napori da se što više sredstava uloži u razvoj konkurentnog gospodarstva, u 2022. godini udio takvih aktivnosti u raspoloživim sredstvima je 6,3%, a na razini projekcije se povećava gotovo 10%. Idemo s pripremom odmah one dokumentacije za koju znamo da će se raspisivati natječaji iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i višegodišnjeg financijskog okvira u sljedećoj godini, a to su projekti vezani za turizam, kulturnu baštinu, energetsku obnovu zgrada koje su zaštićena kulturna dobra i najveći od njih, do je resor obrazovanja odnosno uvođenje jednosmjenskog rada u osnovne škole kojima je Županija osnivač. Mislim da je bitno za reći da smo u 2021. godinu ušli s viškom prihoda, a isto tako ćemo u 2022. ući s viškom prihoda, tako da ćemo prvi rebalans ovog proračuna imati već u ožujku.“ – dodala je županica Jozić.

Na aktualnom satu vijećnici su imali nekoliko pitanja za županicu Antoniju Jozić, većina ih se odnosila na poboljšanje linijskog prometa Pakrac-Lipik-Požega, te na prugu Čaglin-Našice, na što je županica odgovorila da će biti tema sastanka sa premijerom Plenkovićem koji se održava u utorak u Bjelovaru.

Najvažnija točka dnevnog reda osim proračuna, bio je plan razvoja kojeg je predstavila ravnateljica RKR Panora Senka Horvat.

„Za postizanje ciljeva u Planu razvoja i kreiranje Požeško-slavonske županije kakvu želimo do 2027. godine važno je u središte staviti čovjeka, a svi dionici u društvu morat će zajednički djelovati kako bi se ostvarila vizija ove županije. Požeško-slavonska županija je zelena županija s bogatom kulturom i prirodnom baštinom, visoke kvalitete života i uravnoteženim održivim razvojem.“

„Ostvarenju vizije pridonijet će postizanje postavljenih strateških ciljeva i usklađena provedba politika u četiri razvojna prioriteta kako bi se što bolje iskoristili prirodni potencijali, a na temelju održivog i inovativnog razvoja Županije. Plan razvoja pruža okvir za provedbu definirane vizije.“ – rekla je Senka Horvat.

Plan razvoja bi se trebao ostvariti putem četiri prioriteta: Prioritet 1. Razvoj konkurentnog inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj, prioritet 2. Povećati kvalitetu življenja, prioritet 3. Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje i prioritet 4. Ravnomjerni regionalni razvoj. Cijeli plan razvoja bio je dostupan na pregled građanima, a nalazi se na linku.

Predstavljeni su projekti koji su u planu razvoja, a neki od njih su Svijet graševine, Trenkova priča, Campus Aurea, Inovacijski i co-working centar Panora, te Trg Svetog Trojstva i drugi. Također se nastavlja ulaganje u cestovnu infrastrukturu i povezanost županije, te se planira izgradnja novih prometnica kao i nastavak realizacije spajanja na autocestu.

Ostale točke dnevnog reda bile su prijedlozi  Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2022. godinu u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, u djelatnosti socijalne, zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kao i prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za  2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za  financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za razdoblje od 18. 06. do 31. 12. 2021. Godine. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2022. godinu, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine i njezinih  radnih tijela

Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela u Županiji, raspodjela i spajanje nekih Upravnih odjela, što će, objasnila je županica Jozić – smanjiti preveliki opseg posla nekih Upravnih odjela, te će se ti poslovi razmjerno podijeliti po novo imenovanim Upravnim odjelima kako nalaže njihova funkcija. Od 1.1. svi trenutni pročelnici postat će privremeni, te će biti raspisan natječaj za nove pročelnike za osam Upravnih odjela.

Ostale točke dnevnog reda bile su prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ivani Botički, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije, te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ani Bogović Lucić, dr. med. dent. spec. ortodoncije. Prijedlozi Rješenja  o imenovanju sudaca porotnika  i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi, prijedlog Rješenja o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije, te prijedlog rješenja o Imenovanje mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije.