Društvo

Markacijski izlet članova HPD “Sokolovac” Požega

14-11-2021 • 07:38
Rva
Subotu je markacistička sekcija HPD "Sokolovca" Požega provela u obnovi markacije i čišćenju staze od granja na Babjoj gori

Subotu je markacistička sekcija HPD “Sokolovca” Požega provela u obnovi markacije i čišćenju staze od granja na Babjoj gori oznake 517, od  planinarske kuće “Bajin kijer” u Zakorenju blizu seoskog groblja i crkve sv. Marka, do Kapavca.

Sedam članova sekcije dočekao je autor staze Slavko Lončarević. S planinarima je sudjelovao u ovoj akciji te, je na kraju počastio domaćim slavonskim proizvodima. Markacistička sekcija društva trenutno ima deset dobro raspoloženih i veselih članova, a može joj se pridružiti svaki član društva. Koordinatorica izleta bila je Anita Bubak.

Osim izletima članovi Društva posvećeni su održavanju planinarskih staza, puteva, planinarskih objekata te šumskih prostora, kao radom za opće dobro. Navedenim akcijama požeški planinari pozivaju sve ljude dobre volje da se priključe kako bismo prirodu očuvali i zaštitili za pokoljenja koja dolaze iza nas.