Politika

Gradsko vijeće odlučuje o kupnji poslovnog prostora Zvonka Strake u zgradi muzeja

10-12-2021 • 12:05
Rva
Napominje se da je u interesu Grada Požege zbog pravnog statusa zgrade Muzeja kao spomenika kulture ali i zbog same prirode muzejske djelatnosti nakon dovršetka projekta Požeške bolte da bude upisan kao jedini vlasnik cijele te nekretnine kao jedne jedinstvene cjeline

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Požege 17. prosinca naći će se Prijedlog odluke o kupnji poslovnog prostora u vlasništvu Zvonka Strake, koji predstavlja suvlasnički dio zgrade Gradskog muzeja u Požegi.

Kako stoji u pojašnjenju, u Gradu Požegu je u srpnju 2021. godine zaprimljena ponuda za kupnju navedene nekretnine, prostora u kojemu je do početka obnove muzeja bio Frizerski salon Straka.

Prvotna ponuda za kupnju tog poslovnog prostora koju je Grad Požega zaprimio bila je još u studenom 2018. godine i iznosila je 200.000,00 eura. Ta ponuda na sjednici Gradskog vijeća u siječnju 2019. godine nije prihvaćena.

Ponuda iz srpnja ove godine u iznosu od 160.000,00 eura dana je na znanje i raspravu vijećnicima na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege u rujnu 2021. godine. Grad Požega istu ponudu nije prihvatio iz razloga velike razlike između procijenjene tržišne vrijednosti poslovnog prostora koju je odredio sudski vještak i  kupoprodajne cijene koju je ponudio prodavatelj u svojoj ponudi.

Kao zadnja utvrđena kupoprodajna cijena koja će se 17. prosinca naći pred vijećnicima je 1.100.000,00 kuna.

Budući da je sklapanje pravnog posla kupoprodaje predmet odlučivanja na ovoj sjednici Gradskog vijeća, napominje se da je u interesu Grada Požege zbog pravnog statusa zgrade Muzeja kao spomenika kulture ali i zbog same prirode muzejske djelatnosti nakon dovršetka projekta Požeške bolte da bude upisan kao jedini vlasnik cijele te nekretnine kao jedne jedinstvene cjeline.

U slučaju prihvaćanja prijedloga ove Odluke napominje se da će isti pravni posao prilikom sklapanja ugovora biti uvjetovan od strane Grada Požege na način da će se kupoprodajna cijena isplatiti tek nakon što prodavatelj povuče svoje tužbene zahtjeve u parničnim postupcima (bez potraživanja bilo kakvih troškova), a koje je on kao tužitelj pokrenuo prema Gradu Požegi kao tuženiku pred Općinskim sudom u Požegi.