Politika

Gradsko vijeće Grada Požege: Imenovana nova upravna vijeća, nadzorni odbori, odbori i povjerenstva

02-07-2021 • 00:00
Rva

Drugu po redu sjednicu u novom sazivu održalo je poslijepodne Gradsko vijeće Grada Požege

Content photo Content photo Content photo Content photo

Drugu po redu sjednicu u novom sazivu održalo je poslijepodne Gradsko vijeće Grada Požege

Drugu po redu sjednicu u novom sazivu održalo je poslijepodne Gradsko vijeće Grada Požege.

Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu doznaje se da su u izvještajnom razdoblju u Proračunu Grada Požege ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu 124.454.141,92 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 130.771.849,09 kn. Iz navedenog proizlazi manjak u iznosu 6.317.707,17 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 14.378.066,12 kn čini ukupni višak od 8.060.358,95 kn.

Razriješena su stara i imenovana nova Upravna vijeća kulturnih ustanova kojima je osnivač Grad Požega. Tako su ispred osnivača na četiri godine imenovani u Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega Marijana Matijević Pejić, Ilija Bagarić i Zoran Jekić, u Upravo vijeće Gradske knjižnice Požega dr.sc. Vesna Vlašić, Ivana Mance i Antonio Šarić, a u Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega Veronika Šakota, Barica Matijević i Mateo Bićanić.

Opozvani su i imenovani novi članovi Nadzornog odbora Tekije d.o.o. i Komunalca Požega d.o.o.. U Tekiji novi Nadzorni odbor kao predstavnici Grada Požege čine Ante Kolić, Dijana Krpan, Davor Knežević, Dražen Muljević i Anka Opačak. U Komunalcu Požega novi Nadzorni odbor su Ivan Peharda, Krunoslav Prpić, Vjekoslav Legac, Miroslav Penava i Ivan Delić.

U Odbor za određivanje imena ulica i trgova imenovani su dr.sc. Ivica Čulo predsjednik, Antun Cimerman potpredsjednik, Ilija Bagarić član, Josip Matković član i Ivana Bouček članica, u Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju dr.sc. Berislav Andrlić predsjednik, dr.sc. Marko Šostar dopredsjednik, Stjepan Golić član, Robert Beble član i Ivan Vlahović član, u Savjet za zaslužne građane i javna priznanja Milan Gojo predsjednik, Ilija Bagarić dopredsjednik, dr.sc. Vesna Vlašić članica, dr.sc. Josip Fajdić član i Tomislav Hajpek član, a u Odbor za financije Zdravko Jelčić predsjednik, Zvonimir Žilić član i Mitar Obradović član.

Na novi četverogodišnji mandat imenovano je dosadašnje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje čine Dalibor Tomljanović, Ivo Han i Mirela Višaticki.

U prvih pet mjeseci proračunska zaliha korištena je samo u siječnju, kad je isplaćena financijska pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji uslijed prirodne katastrofe uzrokovanje potresom u iznosu od 50.000 kuna.

Izmijenjena je Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege. Tako će ubuduće predsjednik Gradskog vijeća imati naknadu od neto 1.300 kuna mjesečno, potpredsjednici Gradskog vijeća neto 1.100 kuna mjesečno, dok je naknada za rad u Gradskom vijeću i njezinim radnim tijelima neto 750 kuna mjesečno. Naknada je predsjedniku i dopredsjednicima smanjena, dok je vijećnicima povećana, čime je znatno smanjen jaz između iznosa naknada.

Došlo je i do izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege. U cilju povećanja efikasnosti i učinkovitijeg rada gradske uprave ustrojena su nova upravna tijela i to Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i Upravni odjel za financije i proračun, te ukidanje Ureda gradonačelnika.