Politika

Grad Požega traži pročelnika ili pročelnicu Upravnog odjela za imovinsko-pravne odnose

10-11-2021 • 12:54
Slavenko Čuljak
S novom gradskom upravom došlo je do preustroja upravnih tijela Grada Požege

S novom gradskom upravom došlo je do preustroja upravnih tijela Grada Požege. Tako danas imamo Upravni odjel za samoupravu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za imovinsko-pravne odnose, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje te Upravni odjel za financije i proračun, uz Službu za unutarnju reviziju.

Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun ostala je Branka Bulaja, a Upravnog odjela za samoupravu vrlo uspješna Ljiljana Bilen.

Novoosnovani Upravni odjel za društvene djelatnosti nakon javnog natječaja preuzela je Maja Petrović, dok je za novu pročelnicu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje javnim natječajem odabrana Andreja Menđel. Ovaj odjel dugo godina vodila je Jasminka Vodinelić, koja je razriješena dužnosti, dok je Andreja Menđel bila ravnateljica Lokalne razvojne agencije Požega.

Neupražnjeno pročelničko mjesto ostalo je u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne odnose, pa je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić raspisao Javni natječaj za imenovanje pročelnice ili pročelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.).

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: magistar prava, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni ispit ili pravosudni ispit poznavanje rada na računalu.

Upravni odjel u ovom trenutku vodi diplomirana pravnica Klara Miličević, kao ovlaštena službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika.

Rok za prijavu je od danas 10. studenoga do petka 19. studenoga 2021. godine.

Detalje natječaja možete pronaći OVDJE.