Gospodarstvo

Zabilježeno onečišćenje vode na području općina Kaptol i Velike

14-06-2024 • 10:09
Rva
Iz Požeško-slavonske županije dostavili su obavijest u svezi utvrđene nesukladnosti vode iz lokalnih vodovoda.

Iz Požeško-slavonske županije dostavili su obavijest u svezi utvrđene nesukladnosti vode iz lokalnih vodovoda naselja Bešinci, Podgorje i Doljanovci te naselja Poljanska.

U svrhu provođenja monitoringa A, dana 10. lipnja 2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje na području općine Kaptol od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravszvo Požeško-slavonske županije.
Na temelju do sada izvršenih analiza i pristiglih rezultata, a u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), te Pravilnikom parametrima sukladnosti, metodama analize, monitorinzima vode namijenjena za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23) utvrđeno je da voda
NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz. Priloga II Pravilnika
za područje lokalne vodoopskrbe naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje.

U svrhu provođenja monitoringa A, dana 10. lipnja 2024. izvršeno ej uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska na podruju općine Velika od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Požeško-slavonske županije.
Na temelju do sada izvršenih analiza i pristiglih rezultata, a u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (VN 30/23), te Pravilnikom parametrima sukladnosti, metodama analize, monitorinzima vode namijenjena za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23) utvrđeno je da voda
NE ODGOVARA maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz. Priloga Il Pravilnika
za područje lokalne vodoopskrbe naselja Poljanska zbog MIKROBIOLOŠKOG ONEČIŠĆENJA.